2023-1-12 jaarvergadering

Nieuws
zondag 15 januari 2023

Op donderdag 12 januari hield de afdeling Oostrum van ZijActief haar jaarvergadering.
Zo’n 65 leden waren aanwezig.

Verantwoording afleggen:

Tijdens de jaarvergadering bespreekt een vereniging het afgelopen jaar en legt zij verantwoording af voor de activiteiten en de uitgaven. Helaas was voorzitter Annemie Moorrees verhinderd door ziekte, maar haar rol werd prima ingevuld door Petra Houwen, die zich met verve van haar taak kweet.
Na een openingswoord kwamen de diverse onderdelen aan bod, zo ook de financiën. Na uitleg van de penningmeester gaf de kascontrolecommissie het advies om het bestuur decharge te verlenen.

Helaas traden drie leden af en waren zij niet meer herkiesbaar. Na negen en tien jaar werd er met een woord van dank en een bloemetje afscheid genomen van Hanny Delbeck, Nelly Freriks en Louise Tielen.
Gelukkig konden er ook twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld, en zij werden door de vergadering unaniem verkozen.
Welkom José Voesten en Lizette Janssen!

Jubilarissen:

Na de vergadering werden zoals gebruikelijk de jubilarissen van het afgelopen jaar gehuldigd.
Ans Bruijsten, Ria Liebrand, Elly Mijling en Margo Verspaget waren 25 jaar lid en Greet Bonte al 40 jaar!
Zij werden gehuldigd met een mooi woordje van de voorzitter en een bloemetje. En voor Greet was er nog een speciale oorkonde van het provinciaal bestuur, uitgereikt door Annelies Joosten, die haar nog eens uitgebreid in het zonnetje zetten.
Nogmaals gefeliciteerd dames!

Kienen:

Na de pauze werd er volgens een lange traditie weer gekiend, eindelijk mocht het weer. De prijzenpot was ruim voorzien, met vele mooi prijzen, geleverd door de volgende sponsoren: Green Drive Oostrum, Schoonheidsspecialiste Maud Vermeulen, Keurslager Biemann-van der Eijnden, Truus Tonnaer, Bowling Venray, Annemie Moorrees, Vishandel Eduard Camps, Allemans Oostrum, Eetpunt Oesterham, Mts, Jeuken-de Swart, José Voesten, Zoethartig, Intratuin Venray en Plus Guido van Dijck.
Dank aan alle sponsoren, zij zorgen dat er een extra bedrag in kas komt, waarmee we weer mooie dingen kunnen doen.
Een avond met twee gezichten, een officieel gedeelte en een gezellige afsluiting.

jaarvergadering en kienen

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe