15 november 2023: Een lezing over mantelzorg

Nieuws
maandag 20 november 2023

De avond start om half 8 in het gemeenschapshuis in Nieuwstadt. Er zijn 21 bezoekers.

De avond wordt verzorgd door Danja Bocken en Ruby van Bavel, beiden mantelzorgmakelaars van Produra Zorgadvies in heel Limburg en Henk Jacobs van ZorgMies in voornamelijk Midden-Limburg.

‘Mantelzorger word je niet, het overkomt je’.

De mantelzorgmakelaars  vertellen hoe ze de vele regelzaken kunnen overnemen of hierin ondersteunen, formulieren helpen invullen of ondersteunen tijdens een gesprek,  wanneer de zorgbehoevende en zijn mantelzorger daar naar vragen. Zij kennen vele instanties en hebben contacten met gemeente, WMO, thuiszorg, ziekenhuizen, organisaties die zorg leveren, WLZ, Zorgverzekeringswet en mantelzorgorganisaties zoals ZorgMies en Home Instaed. Zij zijn heel creatief in het vinden van een oplossing, die het beste bij jou past. Deze ondersteuning wordt vergoed vanuit je zorgverzekering of door het PersoonsGebondenBudget (PGB).

Henk Jacobs van ZorgMies Midden-Limburg geeft uitleg over zijn organisatie, die hij sinds 2019 runt en waar 55 mensen m/v actief zijn. ZorgMies  helpt mensen langer, zelfstandig thuis te laten  wonen met aanvullende mantelzorg, gericht op aandacht en welzijn. Ze kunnen hulp bieden in:

Hulp in huis; Gezelschap; 24-uurs-zorg; Slaap-& waakservice; ondersteuning bij dementie ; Gezinshulp.

ZorgMies helpt iedereen met een beperking (Dementie,Parkinson, NAH, Verstandelijke beperking )thuis of in de instelling, aanvullend op de reguliere zorg, met een vast team! Ze ondersteunen de mantelzorger, zodat deze iets voor zichzelf kan doen. Vergoeding via PersoonsGebondenBudget (PGB) of eigen beurs.

De aanwezigen waren geïnteresseerd in het onderwerp  en er werden vele vragen gesteld. Het was een geslaagde avond.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!