Januari 2023 Jaarvergadering

Januari 2023 Jaarvergadering

Tijdens de Jaarvergadering wordt het afgelopen jaar besproken en tevens wordt er verantwoording afgelegd over de activiteiten en de uitgaven.

Na het openingswoord kwamen de diverse onderdelen    aan bod, zo ook de financiën. Na uitleg van de penningmeester gaf de kascontrolecommissie het advies om het bestuur decharge te verlenen.

Na de vergadering werden twee jubilarissen gehuldigd, met een mooi woordje van de voorzitter en een bloemetje. De jubilarissen, Irene Houben en Ria Mueller-Olislagers zijn 50 jaar lid van Zij-Actief.

De afsluiting, de spellenavond, was zo gezellig dat we de leden naar huis moesten sturen.

 

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!