Jaarvergadering 2023

Nieuwe bestuursleden!!!!
Nieuwe bestuursleden!!!!

Jaarvergadering 2023

De jaarvergadering werd druk bezocht. er waren bijna 40 leden aanwezig. De voorzitter Henny Meijs heette iedereen welkom en gaf kapelaan Gorissen als eerste het woord. Henny werkte de vaste agenda af die hoort bij een jaarvergadering. Marjo Dieteren las voor de laatste keer het jaaroverzicht voor en Marij van Cleef sloot met een stralend gezicht haar penningmeesterschap af….Annie Eijssen nam het woord namens de kascontrole commissie(Annie,  Nini Hautvast en Jeanne Schaekens).

Daarna volgde de bestuurscommissie: Henny Meijs kan het voorzitterschap voortzetten, Christine Wetzels werd benoemd als secretaris, Marjo Arends-Henssen neemt het penningmeesterschap op zich en Marita Reubzaet start als aspirant bestuurslid en zal de PR en C op zich nemen.

Twee dames van Kring Zuiderpoort hebben de activiteiten vanuit de kring nog toegelicht.

Mevr. Vera Hoeksma “(klimaatburgemeester van de gemeente Beekdaelen”) sloot de avond af met een boeiende lezing over “Duurzaam leven”.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen minder plastic verpakkingen te gebruiken. Het gaat ook om het uitbannen van de wegwerpcultuur. Klein beginnen……

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!