Bezoek aan de Rechtbank in Maastricht op 17 oktober 2022

Bezoek aan de Rechtbank in Maastricht op 17 oktober 2022

Om 7:30u. vertrokken wij, 4 leden van ZijActief Banholt, naar Maastricht. Andrea sloot bij ons aan.

Eerst langs de beveiliging, wij werden gescand, onze tassen, sleutels en telefoons gingen op een lopende band. Messen en schaartjes hadden we thuis gelaten!

De telefoon moest uit, we mochten geen foto’s maken, er waren strenge regels.

Rechter Mevr. Van Binnebeke gaf en inleiding over het reilen en zeilen binnen de rechtbank.

Wij gingen zittingen van de Politierechter bijwonen. Dat zijn eenvoudige zaken met een straf van hoogstens  1 jaar, die aan het eind van de rechtszaak wordt uitgesproken.

De rechter, de officier van Justitie en de twee griffiers kwamen om 9u binnen.

De zaken die behandeld zouden worden, waren overwegend mishandelingen en een diefstal van diesel. Van deze zaken was aangifte gedaan bij de politie .

Wij vonden dat mevrouw de rechter goed overlegde met de officier van justitie en erg goed communiceerde met de slachtoffers, de geweldplegers en hun advocaten.

De officier van justitie gaf de strafeis aan.

De advocaten van de slachtoffers probeerden een zo hoog mogelijke schadevergoeding te krijgen voor hun cliënt.

De advocaat van de geweldpleger ging natuurlijk voor strafvermindering van zijn cliënt.

De straffen die maandag opgelegd werden, waren uiteindelijk voorwaardelijke  straffen van enkele maanden en een bedrag voor de geleden schade door de slachtoffers.

Een voorwaardelijke straf wil zeggen dat de veroordeelde de straf moet uitzitten wanneer hij/zij opnieuw over de schreef gaat, en weer geweld gebruikt.

De laatste zitting duurde 2 uur, omdat de advocaat van 2 slachtoffers heel veel tijd gebruikte voor zijn verweer, de lunchtijd was al gepasseerd. De zitting werd geschorst en later voortgezet.

De eis hebben we niet meer gehoord. Wij gingen een ervaring rijker, weer terug naar huis.

 

Verslag, Lenie Aarts.

 

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!