2023-03-07 Jaarvergadering

2023-03-07 Jaarvergadering

Hierbij waren 90 leden (inclusief een afvaardiging van zustervereniging LKV) aanwezig. We startten de avond met een optreden van de volksdansgroep. Na het secretarieel verslag en het financieel jaarverslag, stond de bestuursverkiezing op het programma. Doortje Verberne, Marlies Korten en Bertha Verhaag waren alle drie aftredend en herkiesbaar. Ze werden alle drie herkozen met het volledig aantal van 90 stemmen. Gefeliciteerd en veel succes en plezier in de komende periode.

Jesse Creemers en Laura van Aggel vertelden over hun geplande scoutingreis naar Zuid-Korea in augustus 2023. Tijdens de collecte werd een bedrag van € 211,50 opgehaald, dat door Jesse en Laura verdeeld kon worden.

Ook na de pauze verzorgden de volksdansers twee mooie dansen voor het aanwezige publiek.
De avond werd afgesloten met enkele optredens van leden van de culturele groep.

Er was een gedicht door Anita Schreurs. Beppie Kraft was helemaal uit Maastricht gekomen om drie liedjes te zingen. Sommigen zagen de gelijkenis met Annie Coenen. Deze was inderdaad opmerkelijk.

Ine Dielissen en ‘dokter’ Elke Ramaekers speelden een stukje met een verwarrende en dubbelzinnige dialoog over een kapot machientje.

Willy Zentjens en Truus Huijerjans speelden twee dames, die op een bankje pauzeerden tijdens een fietstochtje. Alle problemen en ongemakken van vandaag de dag passeerden de revue.

De aanwezige dames genoten van alle sketches. Prima gedaan allemaal!

Alle dames van de culturele groep en beide volksdansgroepen ontvingen van het bestuur een bloemetje, als dank voor de bijdrage aan deze mooie avond.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!