Kerstviering

Wij beginnen deze avond met een gebedsviering met medewerking van kapelaan
Gorissen en zang van Nadine Maes.
Tijdens deze viering zal er gecollecteerd worden voor de “Voedselbank van
Kom en Zie”.
Na deze viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een klein
kerstdiner.
Deze avond wordt verder ingevuld met vertellingen over kersttradities uit andere
landen, afgewisseld met zang van Nadine Maes.
Deze avond is alleen voor de leden van ZijActief afd. Schinnen.
Voor deze avond vragen wij een bijdrage van €7,50.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL 30 RABO 0146581938
onder vermelding van “Kerstviering ZijActief Schinnen 2022”.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!