Jaarvergadering / Nieuwjaarsreceptie / Lezing

  • Datum: woensdag 11 januari 2023
  • Tijd: 20:00 uur
  • Locatie: Trefcentrum Kelpen-Oler

Op woensdag 11 januari 2023 vanaf 20.00 uur openen we het nieuwe jaar in het Trefcentrum. Met elkaar heffen we het glas op een jaar vol activiteiten voor vrouwen. We hopen je daar weer te zien!

Agenda:

  1. Welkom
  2. (Financieel) Verslag 2022 + Vooruitblik 2023
  3. Feedback / Vragen
  4. Pauze + Toast
  5. Lezing AED

Na het welkomstwoord brengt het bestuur verslag uit over 2022 en volgt er een vooruitblik naar 2023. Daarna kun je vragen stellen/feedback geven over 2022. In de pauze toasten we op een mooi en actief 2023. Na de pauze is er een korte lezing over AED.

De jaarlijkse contributie gaat per 1 januari 2023 omhoog naar € 37,50

Het bestuur heeft tot de verhoging besloten door enerzijds het wegvallen van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie en anderzijds de hogere kosten voor de activiteiten. Van de contributie gaat
€ 5,- naar de Lourdes-reis.

Wil je de contributie NA 1 januari 2023 overmaken?
Het bankrekeningnummer is NL15 RABO 0113 9907 90. Vermeld bij de betaling: Contributie 2023, voor- en achternaam.

Opgeven kan tot en met uiterlijk vrijdag 6 januari

Wil je erbij zijn op 11 januari? Stuur dan een e-mail naar kelpenolerzijactief@gmail.com of geef je telefonisch op bij Tinie van Heur via 06 309 261 82.

We zien je graag op 11 januari!

Het bestuur

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!