Jaarvergadering en huldiging jubilarissen

  • Datum: dinsdag 20 februari 2024
  • Tijd: 20:00 uur
  • Locatie: Trefcentrum Maasniel Pastoor Ramakersstraat 5 6042 KG Roermond

Beste dames,

Op 20 februari 2024 wordt de jaarvergadering 2023 van ZijActief Leeuwen gehouden.

We nodigen jullie hiervoor van harte uit.

Ter voorbereiding op deze vergadering stuur ik je de notulen toe van de jaarvergadering, die  14 februari 2023 plaatsvond. Tevens vind je in de bijlagen de agenda voor de jaarvergadering en het Bestuurs- en Financieel Reglement.

Mochten hier vragen, op-of aanmerkingen over zijn dan kun je deze mailen naar zijactiefleeuwen@gmail.com of contact opnemen met de voorzitter Yvonne de Groot 06-38003661

Het bestuur van ZijActief Leeuwen vraagt je heel dringend om deze avond aanwezig te zijn.
Er wordt deze avond door de aanwezige leden een nieuw bestuurslid gekozen (Resi van Dommelen).

Wij zijn nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden, wil jij het bestuur komen versterken dan kun jij je tot aanvang van de vergadering aanmelden.

Kun je niet aanwezig zijn op de jaarvergadering machtig dan een ander lid van ZijActief om namens jou je stem uit te brengen. De machtiging hiervoor vind je in de bijlage.

Stembriefjes en stemmen, die via een machtiging worden uitgebracht, tellen mee bij de stemming.
Je kunt ook het bestuur per mail machtigen om jouw stem uit te brengen.
Zet duidelijk je naam en keuze in de mail.

Voor deze jaarvergadering is het van belang je aan of af te melden.
Dit kan via de mail

zijactiefleeuwen@gmail.com

Kun jij je niet aanmelden via de mail dan kan dit telefonisch bij Yvonne de Groot

06-38003661

De uiterste aanmelddatum is donderdag 15 februari 2024

We hopen je te mogen begroeten bij de jaarvergadering!

Adres: Trefcentrum Maasniel
Past. Ramakersstraat 5
6042 KG Roermond
De zaal is vanaf 19.30 uur open, start jaarvergadering 20.00 uur.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Yvonne de Groot

 

Jaarvergadering 20 februari 2024
Naam:
Meldt zich aan/af voor de jaarvergadering.


Machtiging per mail.
 

Hierbij machtig ik, [eigen naam]

het bestuur mijn stem uit te brengen op het nieuwe bestuurslid,

Resi van Dommelen  ja/nee

 

 

 

 

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!