Jaarvergadering

     JAARVERGADERING :

JAARVERGADERING met bestuursverkiezing.

Thea Gielen is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar.

De afdeling Landgraaf is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Leden die interesse hebben kunnen zich tot 6 dagen voorafgaande aan de vergaderdatum aanmelden bij een van de bestuursleden.

Na afloop van het officiele gedeelte is er een gezellig optreden van Miep Muller.
De agenda is aan alle leden per post bezorgd of via mail toegestuurd.
Bestuur hoopt dat er veel leden aanwezig zullen zijn.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!