Uitnodiging Jaarvergadering 14 februari 2023

  • Datum: dinsdag 14 februari 2023
  • Tijd: 19:00 uur
  • Locatie: Café/Zaal Leeuwen Burg.Th.Wackerstraat 61 6041 AK Roermond
  • Contact via: Yvonne de Groot
    T: 0638003661

Beste dames,

Op 14 februari 2023 wordt de jaarvergadering 2022 van ZijActief Leeuwen gehouden.
We nodigen jullie hiervoor van harte uit.

Ter voorbereiding op deze vergadering stuur ik je de notulen toe van de jaarvergadering, die 15 maart 2022 plaatsvond.
Het huishoudelijk reglement en nieuwe statuten liggen 14 dagen (vanaf 30-01-2023) voor de jaarvergadering ter inzage bij Yvonne de Groot-Beltjens, de leden die het willen inzien zijn van harte welkom op Kruisherenstraat 100 6041 HK Roermond.
Graag vooraf even bellen om een afspraak te maken.
Telefoonnummer 06-38003661

We komen, zoals gebruikelijk, bij elkaar in:

Zaal ‘Aad Leeuwe’, Burg. Th. Wackerstraat 61, 6041 AK Leeuwen.

Let op inkom vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00 uur!

Het bestuur van ZijActief Leeuwen vraagt je heel dringend om deze avond aanwezig te zijn.
Er worden op deze avond twee nieuwe bestuursleden gekozen door de aanwezigen leden,
Riny Dörenberg en Charlotte Beltjens.
Voor een geldige stemming is het noodzakelijk, dat ¾ van onze leden aanwezig is op deze vergadering en haar stem uitbrengt.
Kun je niet aanwezig zijn op de jaarvergadering machtig dan een ander lid van ZijActief om namens jou je stem uit te brengen. De machtiging hiervoor vind je in de bijlage.
Stembriefjes en stemmen, die via een machtiging worden uitgebracht, tellen mee bij de stemming.
Je kunt ook het bestuur per mail machtigen om jouw stem uit te brengen.
Zet duidelijk je naam en keuze in de mail.

Na de jaarvergadering heten wij Cas Wolters (bekend van Heel Holland Bakt) van harte welkom. Hij zal ons vertellen over zijn levensstijl, hoe hij de dingen ervaart en hoe hij omgaat én is gegaan met zijn gehoorverlies.
Verder zal hij ook een en ander toelichten over de gebakjes die hij voor ons meebrengt.
Voor deze jaarvergadering is het van belang je aan of af te melden.
Dit kan via de mail
zijactiefleeuwen@gmail.com of schriftelijk bij:

Resi van Dommelen, Jan Amentstraat 36, 6041 BE Leeuwen of
Truus Broens, Margrietlaan 15, 6042 HT Maasniel

De uiterste aanmelddatum is 10 februari 2023

We hopen je te mogen begroeten bij de jaarvergadering!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Yvonne de Groot

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!