Informatie-avond armoedebestrijding

  • Tijd: N.t.b.

“Je staat er niet alleen voor…”

Op donderdag 5 januari organiseert ZijActief Stramproy een avond rond het thema “Armoedebestrijding”.

Armoede bestaat ook in Nederland. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan mekaar te knopen, om de maand rond te komen door de oplopende kosten van levensonderhoud en energie.
In Weert is dit helaas niet anders. Sinds 2018 zet de Gemeente Weert extra in op armoedebestrijding. In het Armoedebeleidsplan 2021-2024 wordt ingezet op drie pijlers: het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede.
Hilke van Heumen, beleidsadviseur armoede en integratie/inburgering van de Gemeente Weert, komt vertellen over voorzieningen vanuit de gemeente en het Rijk.
Daarnaast is ook Mick Waulthers van Stichting Leergeld aanwezig. Hij vertelt over het werk van de Stichting. Ouders met een laag inkomen kunnen voor hun kinderen een beroep doen op Stichting Leergeld.
De stichting biedt deze kinderen kansen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Deze avond is een OPEN avond. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn van ZijActief. We hopen voor iedereen duidelijkheid te geven over de hulp, die geboden kan worden, voor jezelf, je kinderen of kleinkinderen.

Want… Je staat er niet alleen voor!…

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!