In gesprek met onze gouverneur

  • Datum: woensdag 15 maart 2023
  • Tijd: 09:30 uur
  • Locatie: Café Partycentrum ‘Oud Zumpelveld’ Irmstraat 23, 6369 VL Simpelveld

Spreker: Dhr. Emile Roemer
Commissaris van de Koning in Limburg

De 3e presentatie van 4 van de PSC (Politieke, Sociale en Culturele Vorming) 2023.
Kosten voor de 4
 lezingen: €20,00.
Te betalen via NL95 RBRB 8836 1716 13 t.n.v. Spierts e/o Vrancken met vermelding van naam en adres en evt. de afdeling van ZijActief. Wanneer een bevestigingsmail gewenst wordt, vermeld dan bij  ‘omschrijving’ uw mailadres en vervang het @ teken door een hoofdletter O. (Het @teken wordt nl. niet geaccepteerd bij bankoverschrijvingen)

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!