Organisatiestructuur

Alle afdelingen, maar ook de zes regionale kringen, hebben een eigen bestuur. De provinciale organisatie ZijActief Limburg wordt bestuurd door een provinciaal bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers. Zij geven richting aan het beleid, door bijvoorbeeld werkplannen vast te stellen en worden ondersteund door een bureauhoofd en een geestelijk adviseur. Voor de organisatie en uitvoering van (provinciale) projecten, wordt gewerkt met projectgroepen, die bestaan uit vrijwilligers uit de vereniging. Alle vrijwilligers worden ondersteund door de medewerkers van het servicebureau.