Historie

De geschiedenis voert ons terug naar 1930; het jaar dat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de Limburgse Boerinnenbond oprichtte. In de beginjaren stonden vooral godsdienstige, sociaal opvoedkundige, culturele en huishoudelijke onderwerpen op het programma. In de loop van de tijd maakte de vereniging een hele ontwikkeling door, waarbij de veranderingen binnen de kerk, de veranderende verhoudingen tussen ouders en kinderen en vooral de emancipatie van de vrouw in de jaren zestig en zeventig een grote rol speelden. De Limburgse Vrouwenbeweging zoals de vereniging destijds heette leverde een actieve bijdrage aan de positie van de vrouw van vandaag. Sinds 2001 heet de vereniging ZijActief Limburg. Een actief, eigentijds vrouwennetwerk dat een belangrijke rol speelt in de maatschappij van vandaag!