Pakket 4

Wil je gebruikmaken van het uitgebreide pakket 2 'Permanente educatie' met een keur aan cursussen, maar ben je tegelijkertijd benieuwd naar de status van jouw persoonlijke ontwikkeling? Dan biedt pakket 4 'Permanente ontwikkeling' het beste van twee werelden! Het pakket 'Scans en metingen' bestaat uit een aantal onderwerpen, waarmee je door middel van een scan (zelftest) kunt ontdekken hoe ver jij staat op dit gebied. Wat is jouw score ten opzichte van de controlegroep? Op welke onderdelen scoor je goed en welke verdienen aandacht? Vervolgens kun je met de bijbehorende cursus jezelf verder ontwikkelen.

In pakket 4 'Permanente ontwikkeling' worden pakket 2 (Permanente educatie) en pakket 3 (Scans en meteingen) namelijk gecombineerd! Voor een bedrage van 245,- nu tijdelijk voor € 220,-  kun je namelijk gebruikmaken van alle cursussen, inclusief alle scans en metingen.

Kies je voor dit gecombineerde pakket, geef dan bij aanmelding door: Pakket 4: Permanente ontwikkeling.

Communicatie (Studieduur: 8 uur)
De manier waarop we communiceren blijkt in de praktijk een van de belangrijkste competenties van ons functioneren in de dagelijkse praktijk te zijn. Goed dat er dan ook een cursus is die uitgaat van een zelftest. Want wat is er nu beter bij een cursus over communicatiestijl dan uit te gaan van wat we in een spiegel zien… Het maakt deze cursus in ieder geval totaal persoonlijk! Met deze test/cursus krijg je inzicht hoe je communiceert en wanneer bepaalde communicatiestijlen van belang zijn.

Conflicthantering (Studieduur: 8 uur)
Voor veel mensen geldt dat het omgaan met conflicten een belangrijke component is van hun dagelijkse werkzaamheden. Denk aan een leidinggevende die vaak moet bemiddelen in conflictsituaties. Merkwaardig genoeg hebben veel mensen nooit een verdieping op dit punt aangereikt gekregen. Laat staan dat ze in een spiegel hebben kunnen kijken om hun eigen stijl te herkennen. En deze cursus biedt niet alleen de noodzakelijke kennis maar ook die unieke spiegel. Met deze test/cursus krijg je inzicht in de manier waarop je met conflicten omgaat en hoe je je op dit punt kunt verbeteren.

Drijfveren (Studieduur: 8 uur)
Deze speciale cursus verschaft ons inzicht waarom we op een bepaalde manier handelen. Wat we plezierig vinden om te doen, wat is het dat ons bij wijze van spreken energie geeft of wellicht nog sprekender… waar we voor willen gaan. Maar de test die aan deze cursus verbonden is geeft ons ook aan wat ons irriteert, wat bij wijze van spreken ons negatieve energie geeft. Overigens start de cursus met deze test omdat het kijken in een spiegel een verdere verdieping in jouw drijfveren uitermate boeiend maakt. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren? Een test/cursus die van meet af aan boeit.

Het Nieuwe Werken (Studieduur: 8 uur)
Bij werken in een omgeving conform Het Nieuwe Werken wordt meer zelfstandigheid en zelfverantwoording van de medewerker gevraagd. Deze scan met cursus geeft de mogelijkheid om uit te vinden of dit werken past bij je competenties. In de cursus worden tips aangereikt zodat de cursist haar eigen ontwikkelplan kan uitwerken.

Klantgerichtheid (Studieduur: 8 uur)
Vaak wordt het accent veel te gemakkelijk gelegd op functies waarbij je vanzelfsprekend met klanten te maken krijgt. Veel minder is het besef dat iedereen binnen een organisatie met klanten te maken heeft. Deze cursus heeft een afwijkend karakter omdat de cursus voorafgaat door een zelftest die u in een spiegel laat kijken om zo een antwoord te geven hoe het met uw klantgerichtheid staat.

Leiderschap (Studieduur: 8 uur)
Cursus met scan waarmee de cursist zijn voorkeursstijl op het gebied van Leiderschap kan uitvinden én verbeteren. Het concurrerende waardenmodel van Robert E. Quinn is één van de onderliggende modellen die gebruikt is in deze scan en cursus.

Managementeffectiviteit (Studieduur: 8 uur)
Deze cursus met scan start met het invullen van een vragenlijst rond de zeven belangrijke managementcompetenties: Hoge eisen stellen, Resultaatgerichtheid, U-gerichtheid, Veranderingsbereidheid, Delegeren, Concreet zijn & Voorbereiding. Na de vragenlijst ontvang je een cursus die uitleg geeft én je tools aanbiedt om een eigen ontwikkelplan te maken.

Ontwikkelstijl (Studieduur: 8 uur)
Ontwikkelen doen we ons allemaal. De een ontwikkelt zich door praktische leersituaties, de ander door voornamelijk theoretische stof te verwerken. Een ander neemt alleen leerstof op wanneer het om een wezenlijke interesse gaat. Met deze scan en vervolgcursus kom je erachter wat jouw persoonlijke stijl van ontwikkelen is.

Timemanagement (Studieduur: 8 uur)
Druk, druk, druk… En dat wordt knap vervelend als je niet weet hoe je goed met de tijd kunt omgaan. In het laatste geval is de cursus ‘Time Management, inclusief zelftest’ voor jou de ideale cursus. Juist vanwege de verschillende inspirerende video’s is dit bijna een rustgevende cursus om te doen… Met deze test/cursus krijg je inzicht in de manier waarop je met tijd omgaat en hoe je zich op dit punt kunt verbeteren.

Info scans & metingen (Studieduur: 2 uur.)
Scans en metingen zijn testen gevolgd door een cursus waarmee men een verbeterplan kan opzetten. Deze cursus geeft de nodige achtergrond.