Op het werk

Aandacht en begrip tonen Studieduur: 4 uur
In deze cursus worden de basisvaardigheden als aandacht en begrip tonen, luisteren & het andere echt begrijpen uitgelegd.
Agressie Studieduur: 6 uur
Cursus over onderwerp agressie. Cursus is geheel op video gebaseerd. De cursus toont bijvoorbeeld situaties in werkplaatsen waarbij je rekening moet houden met het mogelijk optreden van agressie tegen collega's en werkgever. Hoe te handelen, hoe te voorkomen?
Basiscursus Het Nieuwe Werken Studieduur: 6 uur
Het Nieuwe Werken (HNW) komt sterk opzetten. Deze cursus is een algemene introductie op HNW met de bekende Godfried Boogaard als expert. Een cursus zowel voor de medewerker als voor de leidinggevende die meer over HNW wil weten. De cursus is gebaseerd op een reeks video’s.
Bevlogenheid Studieduur: 8 uur
Prof. Arnold Bakker is dé expert op het gebied van bevlogenheid. De cursus toont het belang van bevlogenheid voor organisaties.
Boekhouden kennismaking Studieduur: 16 uur
De cursus is vanwege de opzet (werken met een echt programma) ideaal als eerste kennismaking. Balans, resultaat, intro programma voor mensen die nu eens willen weten wat boekhouden inhoudt. In deze cursus wordt geoefend met het het online boekhoudprgramma e-boekhouden. In de academie is ook de cursus Computerboekhouding met Accountview voorhanden.
Brainstormen en mindmapping Studieduur: 8 uur
Intro, methoden om denken in kaart te brengen, principe van mind mapping, programma. Uitstekende eerste introductie.
Computerboekhouding met Accountview Studieduur: 2 uur
Cursus boekhouden met Accountview. Met behulp van video vakkundig uitgelegd door Albert van den Berg.
E-learning en maximaal leerrendement Studieduur: 6 uur
Introductie, wat is e-learning: verschillende vormen, vorm in relatie tot niveau, geeft de cursist meer achtergrond van de betekenis van e-learning.
E-mail: wat, hoe en wanneer Studieduur: 3 uur
E-mailverkeer: hoe te behandelen, virussen, cookies, cc, bcc, rechtsgeldigheid van e-mail. Met handige videotips.
Feedback Studieduur: 1 uur
Een cursus die niet alleen over het geven maar ook over het nemen van feedback gaat. De bekende trainer Peter Oosting is uw instructeur.
Innovatie en creativiteit Studieduur: 8 uur
Een cursus gebaseerd op een serie interviews met Prof. Dr. Jeff Gaspersz van Nyenrode Business Universiteit. Wat betekent innovatie en creativiteit voor het management nu en in de toekomst? Hoe creëer je het beste klimaat in je bedrijfscultuur. Hoor het van grootmeester Jeff Gaspersz zelf.
Instructies en procedures opvolgen Studieduur :8 uur
Basisvaardigheden: werken onder leiding met belangrijke zaken als veiligheid en Arbo.
Integriteit Studieduur: 2 tot 3 uur
Integriteit speelt een belangrijke rol in ieder bedrijf. Wat is integriteit? Wat is integer gedrag? Hoe kun je niet-integer gedrag herkennen en desgewenst afleren? Een uitstekende cursus voor alle medewerkers en leidinggevenden.
Klantgerichtheid algemeen Studieduur: 6 uur
Basisvaardigheden als het gaat om het omgaan met klanten, handel, vertegenwoordiging, etc.
Klantgerichtheid Jos Burgers Studieduur: 4 uur
Jos Burgers is de managementauteur op dit gebied. Cursus is geheel opgebouwd uit video. Uitstekende introductie voor het hele personeel.
Lean voor iedereen Studieduur: 30 minuten (incl. verdiepingsstof 1 uur)
Deze cursus geeft voor iedere medewerker aan wat er met lean bedoeld wordt en wat de positie van lean is in het geheel van 'werken aan de verbetering van een organisatie'.
Lerende organisatie invoering e-academie Studieduur: 4 uur
Wat is een lerende organisatie? Wat is de noodzaak en last but not least: hoe introduceer je de noodzaak in je eigen organisatie? Wat zijn hierbij de belangrijkste tools?
Materialen en middelen Studieduur: 2 uur
Basisvaardigheden: juiste materialen en middelen, veiligheid en derving. Vooral het gedeelte veiligheid is van belang.
Met druk en tegenslag omgaan Studieduur: 2 uur
Basisvaardigheden: druk en tegenslag komen bij alle functies voor. Waar gaat het om en wat kun je doen.
Omgaan met verandering en aanpassen Studieduur: 2 uur
Basisvaardigheden: langzame en snelle veranderingen, je aanpassen, waarom kan dat zo lastig zijn, wat te doen.
Ondernemingsraad Studieduur: 2 uur
Een cursus om je wegwijs te maken in de doelen, taken en functie van een ondernemingsraad.
Pesten en seksuele intimidatie Studieduur: 6 uur
Deze cursus is volledig gebaseerd op leren met video. De cursus laat werksituaties zien waarbij men rekening moet houden met het mogelijk optreden van pesten en seksuele intimidatie. Hoe hiermee omgaan, hoe het beste te reageren?
Plannen en organiseren Studieduur: 4 uur
Basisvaardigheden: plannen en organiseren, wie en wat, tijd en onvoorziene omstandigheden, een echte basiscursus.
Plannen en organiseren middenkader Studieduur: 3 uur.
Plannen en organiseren is een van de belangrijkste basiscompetenties. Dat is de reden dat we deze competentie op verschillende niveaus aanbieden. Deze cursus is op het middenkader gericht
Presenteren Studieduur: 8 uur
Een algemene introductie voor iedereen die iets wil presenteren met veel leuke video's.
Projectmanagement met prof. Storm Studieduur: 12 uur
Een cursus gebaseerd op een serie interviews met topexpert Prof. Dr. Peter Storm. Het gaat vooral om een cursus waarbij uitvoerig wordt ingezoomd op allerlei inzichten om projecten succesvol aan te kunnen pakken.
Projectplanning met GanttProject Studieduur: 1,5 uur
Het doel van deze cursus is het leren plannen van projecten, de structuur van projecten doorgronden om vervolgens de vertaalslag te maken naar het programma GanttProject. Na afloop van de cursus kun je een projectplanning in GanttProject lezen, interpreteren en maken
Rekenen op het werk (0) ingangstoets zelftoets Studieduur: 1 uur
Eenvoudige zelftoets om na te gaan op welke onderdelen van de cursussen rekenen 1 tot en 5 men lacunes heeft.
Rekenen op het werk (1) getallen basisbewerkingen Studieduur: 3 uur
basisbewerkingen: + - / x. Ideale opfriscursus voor mensen die moeten rekenen.
Rekenen op het werk (2) breuken decimale komma Studieduur: 3 uur
Breuken, decimale punt. Ideale opfriscursus voor mensen die moeten rekenen.
Rekenen op het werk (3) percentages verhoudingen Studieduur: 3 uur
Percentages en verhoudingen. Ideale opfriscursus voor mensen die moeten rekenen
Rekenen op het werk (4) hele grote en hele kleine getallen Studieduur: 3 uur
Hele grote en kleine getallennotitie. Ideale opfriscursus voor mensen die moeten rekenen.
Rekenen op het werk (5) maten statistiek vormen Studieduur: 3 uur
Statistiek, vormen, geometrie. Ideale opfriscursus voor mensen die moeten rekenen.
Rekenen, de basis Studieduur: 8 uur
combinatie van 1 t/m 5, Ideale opfriscursus voor mensen die moeten rekenen.
Sales voor accountmanagers Studieduur: 2 á 3 uur
Een cursus voor accountmanagers gericht op de verkoop van grotere producten en/of diensten. We behandelen o.a. het belang van een goede voorbereiding, het omgaan met bezwaren, het goed afsluiten van onderhandelingen en after sales.
Samenwerken Studieduur: 4 uur
Deze videocursus over samenwerken kan gebruikt worden in werkplaatsen om de onderlinge samenwerking en de manier van omgaan met elkaar te verbeteren.
Samenwerken & overleggen Studieduur: 2 uur
Basisvaardigheden: overleggen, afstemmen, afspraken, hulp vragen/bieden, voor jezelf opkomen, omgaan met feedback. Deze cursus is afgestemd op de betreffende basiscompetentie.
Samenwerken en overleggen middenkader Studieduur: 3 uur
Naast de cursus samenwerken en overleggen met niveau + wordt deze cursus aangeboden op niveau ++. De cursus is bestemd voor het middenkader. Samenwerken en overleggen wordt gezien als een van de basiscompetenties voor iedere medewerker.
Snellezen Studieduur: 1 uur (om cursus door te nemen, voor het uitvoeren van de oefeningen moet meer tijd worden uitgetrokken). Wil je sneller lezen en vooral weten wanneer dat zinvol is? Dan is dit de cursus voor jou. Met tal van oefeningen om je leessnelheid te versnellen.
Sociale Psychologie (1) intrapersoonlijke fenomenen Studieduur: 12 uur
Sociale psychologie bestudeert hoe gedachtes, gevoelens en gedrag van mensen wordt beïnvloed door anderen. De discipline bestudeert fenomenen binnen en tussen personen, en binnen en tussen groepen.
Succesvol Leren Studieduur: 0,75 uur (max. 2 uur met verdiepinggsstof)
Door nieuwe dingen te leren, blijf je groeien. Je weet meer, je kunt meer, je snapt zaken beter. Tegelijkertijd is het voor veel mensen best een klus om met plezier te leren. Hoe pak je het aan, hoe combineer je werk, privé en opleiding? Een cursus met Mirjam Pol.
Taal Mondeling 1 (MBO) Studieduur: 6 uur
Wat zijn de basistechnieken van formele gesprekken. Hoe sta je op een correcte manier iemand te woord? Hoe voer je gesprekken over je eigen werk? We geven de handigste tips in deze cursus.
Taal Mondeling 2 (MBO Studieduur: 6 uur
Hoe zet je een boeiende presentatie in elkaar en hoe bereid je je voor? Hoe maak je een interview? We geven in deze cursus heel handige tips.
Taal, op het werk (1) spelling belangrijkste regels Studieduur: 8 uur
Foutloos spellen is voor iedereen van belang. Deze versie is afgestemd op niveau MBO. Dit gedeelte behandelt vervoegen van werkwoorden.
Taal, op het werk (2) spelling bijzondere onderwerpen Studieduur: 6 uur
Foutloos spellen is voor iedereen van belang. Deze versie is afgestemd op niveau MBO. Dit gedeelte behandelt speciale tekens.
Taal, op het werk (3) Schrijfhulp naslagwerk Studieduur: 3 uur
Veel gemaakte stijlfouten en een naslagwerk voor spelling
Timemanagement cursus Studieduur: 1,5 uur
Druk, druk, druk… En dat wordt knap vervelend als u niet weet hoe u goed met de tijd moet omgaan. Juist vanwege de verschillende inspirerende video’s is dit een bijna rustgevende cursus om te doen…
Vakdeskundigheid toepassen Studieduur: 2 uur
Basisvaardigheden: gebruik van vaktermen/vaktaal, wat is vakdeskundig, kwaliteit, waar moet je altijd op letten?
Webinar De lerende flexkracht Studieduur: 30 minuten
Webinar van 25 maart 2014. De uitzendbranche is bij uitstek een intersectorale branche. Hoe gaat de branche om met deze unieke positie en met name op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Wat speelt er op dit moment?
Webinar Generatie Y: de generatie van de toekomst Studieduur: 30 minuten
Webinar 19 mei 2014. In deze webinar wordt helder wie generatie Y nou eigenlijk is, wat hun kracht en talenten zijn en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de organisatie. De doelstelling is om organisaties aan te moedigen de werkwereld van zowel jonge honden als oude rotten meer aan te laten sluiten op hun talent, waarbij mensen elkaar inspireren en ondersteunen.
Webinar Succesvol leren: complex en toch eenvoudig! Studieduur: 30 minuten
Webinar van 24 april 2014. Het is voor veel mensen best een klus om met plezier te leren. Maar wat doe je hiermee als leidinggevende of al HR-manager? Mirjam Pol bekijkt dit fenomeen vanuit de invalshoeken IQ (niet zo belangrijk als iedereen denkt), stress (veel belangrijker dan veel mensen denken) en leerdiagnose (vaak vergeten, maar wel degelijk een vereiste voordat je aan oplossingen begint).
Webinar Verhoog je vitaliteit Studieduur: 30 minuten
Webinar uitgezonden op 20 februari 2014 waar Marco Scheele, oprichter Rainmen vertelde over hoe je vitaliteit verhogen bij veranderingen. Herken accountable (verantwoordelijk) gedrag bij jezelf en vermijd verkeerd gedrag.
Webinar: Beginnen met e-learning, waar moet je aan denken? Studieduur: 30 minuten.
Datum uitzending: 20 november 2014. Dit webinar is een introductie in e-learning. Het is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt om e-learning te gebruiken binnen zijn of haar organisatie.
Webinar: Best Year Yet Studieduur: 2x30 minuten
Webinar van 7 juli en 14 juli 2014. Spreker Roosje Boom. BEST YEAR YET® is een eenvoudig én krachtig concept om van dit jaar uw beste jaar tot nu toe te maken, zowel voor uzelf als voor uw organisatie. Tijdens de webinar gaan we in op het maken van een Best Year Yet plan en op een aantal lessen.
Webinar: De kracht van de paardenkudde voor organisaties Studieduur: 30 minuten.
Datum uitzending: 10 november 2014.
Het versterken van de ‘natuurlijke paardenkracht’ in je organisatie begint met het bijwonen van deze mini-training!
Webinar: De kunst van goed presenteren voor een groep Studieduur: 30 minuten
Uitzending webinar: 16 oktober 2014
Presenteren voor een groep is spannend en soms ook heel eng, voorbereiding is deels funest en deels hard nodig. Hoe kan je er nou voor zorgen dat jouw boodschap beklijft?
Webinar: Elevator Pitch Studieduur: 30 minuten.
Webinar van 16 juli 2014 waarin Otto Genee ons meeneemt in de do’s en dont’s van de Elevator Pitch.
Webinar: Goed werkgever- en werknemerschap Studieduur: 30 minuten
Uitzending webinar: 23 oktober 2014. Er zijn grofweg twee manieren waarop je naar het functioneren van mensen in organisaties kan kijken. Dat schreef Douglas McGregor in 1960 in zijn boek The Human Side of Enterprise. Daarmee introduceerde hij zijn X en Y theorie. HR adviseur Jessy van den Boogaard legt uit hoe deze theorie in de dagelijkse praktijk nog steeds van toepassing is.
Webinar: Loopbaanontwikkeling Studieduur: 30 minuten
Webinar 14 mei 2014. Kent ieder zijn eigen kwaliteiten en worden die ingezet voor zijn of haar loopbaanontwikkeling? Spreker Henk ten Voorde, consultant scans en metingen HEMA academie, legt uit hoe je dit doet.
Webinar: Medezeggenschap: meedoen en meedenken voor iedereen Studieduur: 30 minuten.
Webinar 18 september 2014. Wanneer we de organisatie willen verbeteren hebben we de wijsheid van de medewerker hard nodig! In dit webinar leert je hoe medezeggenschap in maar zeker ook buiten de OR daaraan een bijdrage kan leveren.
Webinar: Medezeggenschap; de basis Studieduur: 30 minuten
Webinar 11 september 2014. Dit webinar is een prachtige en praktische kennismaking met het werkveld van medezeggenschap.
Webinar: Neem snel en goede besluiten met behulp van je intuïtie Studieduur: 30 minuten.
Uitzending webinar: 13 oktober 2014. Innovatie en echt goede ideeën komen als je je intuïtieve denkkracht het werk laat doen. In dit webinar staan we stil bij het belang van juiste keuzes, deze gedragen te krijgen en daardoor snel meer resultaten te halen: zodra je invloed vergroot stijgt je rendement en krijg je meer plezier in je werk.
Webinar: Ontwikkeling van hoger opgeleiden Studieduur: 30 minuten
Webinar 22 mei 2014. Het zijn jongeren die in het hoger onderwijs structureel uitblinken ten aanzien van hun leeftijdsgenoten. Maar wat zijn de drijfveren deze jonge geesten en hoe waardevol kunnen zij voor uw organisatie zijn? En wanneer bent u aantrekkelijk om deze groep potentiële talenten aan u te binden?
Webinar: Strategische personeelsplanning Studieduur: 30 minuten.
Uitzending webinar: 6 en 29 oktober 2014
In twee webinars gaat Gerard Evers in op Strategische Personeelsplanning.
Webinar: Verrijkt doorleven (pensioen in zicht) Studieduur: 30 minuten.
Datum uitzending: 27 november 2014
Een leven lang leren. Hoe doe je dat dan als het werk stopt en je gaat met pensioen? Is een cursus dan een goed idee of leer je vanzelf om er ‘wat van te maken’? Spreker Jan Durk de Jong van SBI.
Webinar: Werkgeluk Studieduur: 30 minuten.
Datum uitzending: 13 november 2014
In de webinar over werkgeluk ontdek je hoe jouw werkgeluk in elkaar zit, wat je er zelf aan kunt veranderen, en hoe directie, HR en management kunnen zorgen voor een werkomgeving waarin de medewerker van de toekomst goed presteert. Spreker Wim Oolbekkink (SBI).
Webinar: Work Life: Je leven in balans Studieduur: 30 minuten.
Datum uitzending: 6 november 2014. In deze webinar krijg je meer uitleg over stress en de gevolgen van stress. Daarnaast krijg je tips en tools om meer balans in je leven te krijgen.
Zakelijk schrijven met resultaat Studieduur: 1 uur.
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zakelijke teksten schrijft en daar meer rendement uit wil halen. Met deze cursus kunt u de resultaten van uw zakelijke teksten vergroten