Welkom bij de afdeling ZijActief Welten

Sluit je ogen één seconde,

Zet een lach op je gezicht.

Zeg bedankt tegen het leven,

Voor de liefde en het licht.

Geef een glimlach aan een vreemde,

Knuffel iemand, elke dag.

En wees dankbaar voor de dingen,

die je vandaag beleven mag.

Vier het leven om je heen

Hang de slingers op en dans met iedereen.

Het leven is al veel te kort

en alleen is maar alleen,

Dus droom, durf, doe en deel met iedereen.

 

Zij-actief Welten omvat de dorpen Welten en Benzenrade , heeft ook leden uit Heerlen en behoort tot de kring Zuid-Oost.

                                                                              

Welten en Benzenrade zijn mooie dorpen gelegen in het groen, onder de rook van grote stad Heerlen, met alle voordelen van dien.

Zij-actief Welten telt momenteel 50 leden en is één grote familie.

De leden zijn in de leeftijd van 65-92 jaar en voelen zich helemaal thuis in onze vereniging.

Ze zijn zeer enthousiast maar tevens gezond kritisch, wat wij als bestuur zeer waarderen.

Onze afdeling komt twee keer per maand bij elkaar op donderdagmiddag om 14.00 uur in het Gemeenschapshuis

Weltertuijnstraat 44-46 te Welten.        Dit tijdstip spreekt onze leden zéér aan.

We maken uitstapjes en hebben gezellige en informatieve bijeenkomsten op onze verenigingsmiddag.

Gezellig samenzijn is ons aller streven.

De contributie bedraagt € 30,-- per jaar met kleine bijdragen indien we duurdere activiteiten zoals een uitstapje maken.

Zeer zeker danken we onze sponsoren Boerenbond Welten en Rabobank Parkstad Limburg heel hartelijk.

ZijActief is een vereniging van en voor actieve vrouwen die direct betrokken willen blijven bij de steeds veranderende maatschappij.

Bestuur
Voorzitter: Inge Hartgerink  - Beckers
Rector Poelsplein 11
6419 CZ Heerlen
Tel. 045-5711816

Secretaris: Mariëtte Baadjou-Kurvers
Ir.Dingerlaan 12
6419 BC Heerlen
Tel. 06-55585028 of 045-5418716 
Mail: zijactiefwelten17@gmail.com

Penningmeester: Wies Paas - Peters 
J. F. Kennedylaan 127
6419 XZ Heerlen 
Tel. 045 - 5717628

Bestuurslid: José Niekamp -Waterval 
Dr. Ir. Bungestraat 41 
6419 BV Heerlen 
Tel. 045 - 5710688 

Bestuurslid: José Ramaekers - Spijkers 
De Doom 2 
6419 CX Heerlen 
Tel. 045 - 4052963
 
In 2017 worden wij weer gesponsord door:                     

L. L. T. B. Boerenbond te Welten                                                 en Rabobank Parkstad Limburg