Welkom bij de afdeling ZijActief Welten

Ben je anders dan een ander,

Ja natuurlijk, jij bent jij.

Want je bent apart geschapen,

Uit een ander hoopje klei.

Kijk gerust eens in de spiegel,

Naar het kunstwerk dat je bent.

Jouw gezicht, jouw lijf en leden,

Jouw karakter, jouw talent.

Zie je wel, je bent een wonder,

Niets aan jouw is saai en grijs.

Wees maar jij en blijf bijzonder,

Zing gewoon je eigen wijs,

 

 

Zij-actief Welten omvat de dorpen Welten en Benzenrade , heeft ook leden uit Heerlen en behoort tot de kring Zuid-Oost.

                                                                              

Welten en Benzenrade zijn mooie dorpen gelegen in het groen, onder de rook van grote stad Heerlen, met alle voordelen van dien.

Zij-actief Welten telt momenteel 54 leden en is één grote familie.

De leden zijn in de leeftijd van 65-94 jaar en voelen zich helemaal thuis in onze vereniging.

Ze zijn zeer enthousiast maar tevens gezond kritisch, wat wij als bestuur zeer waarderen.

Onze afdeling komt twee keer per maand bij elkaar op donderdagmiddag om 14.00 uur in het Gemeenschapshuis

Weltertuijnstraat 44-46 te Welten.        Dit tijdstip spreekt onze leden zéér aan.

We maken uitstapjes en hebben gezellige en informatieve bijeenkomsten op onze verenigingsmiddag.

Gezellig samenzijn is ons aller streven.

De contributie bedraagt € 35,-- per jaar met kleine bijdragen indien we duurdere activiteiten zoals een uitstapje maken.

Zeer zeker danken we onze sponsoren Boerenbond Welten en Rabobank Parkstad Limburg heel hartelijk.

ZijActief is een vereniging van en voor actieve vrouwen die direct betrokken willen blijven bij de steeds veranderende maatschappij.

Bestuur
Voorzitter: Inge Hartgerink  - Beckers
Rector Poelsplein 11
6419 CZ Heerlen
Tel. 045-5711816

Secretaris: Mariëtte Baadjou-Kurvers
Ir.Dingerlaan 12
6419 BC Heerlen
Tel. 06-55585028 of 045-5418716 
Mail: zijactiefwelten17@gmail.com

Penningmeester: Marie José Peeters-Verouden
Prof. van Itersonstraat 176
6419 SG Heerlen
Tel. 045-5719816 

Aspirant Bestuurslid: Ria Blank-Bosch 

Tel: 045- 571 1030

 
In 2018 werden wij weer gesponsord door:                     

L. L. T. B. Boerenbond te Welten                                                 en Rabobank Parkstad Limburg