De afdeling

Wie?  

Wij zijn een bloeiende vereniging met ongeveer 90 leden. 
Wij bestonden in 2018 80 jaar. 
Wij zijn er voor alle vrouwen in iedere leeftijdscategorie. 
Wij organiseren informatieve bijeenkomsten. 
Wij "vieren" samen. 
Wij organiseren allerlei soorten uitstapjes. 
Wij zetten ieder jaar iets creatiefs op het programma. 
Wij verwelkomen graag introducés op onze bijeenkomsten. 


Waar?                                                    

Onze vaste locatie is:                                             
"d'n Dörpel" 
Gulikstraat 202 
5913 CZ Venlo 
077-8519847 

Wanneer? 

Onze vaste verenigingsavond is de maandagavond. 
We beginnen meestal om 20.00 uur. 


Wat? 

Zijn de kosten? 
De contributie voor het jaar 2019 bedraagt € 40
Inschrijfgeld €7,50

Bij sommige activiteiten zijn introducés welkom. 
Zij betalen € 3,50 aan de penningmeester. 

Ons bestuur bestaat uit:

voorzitter:
Els Basten-van Tankeren
077-3824155penningmeester: 
Gonny Zeelen-Merkx 
077-3513577 secretaris:
Vacature


bestuursleden:

Corry Litjens-Dumas  aan/afmelden leden 
077-3513709 Ger Moonen-Seelen webmaster
077-3519704Er zijn 3 vacatures
 

geestelijk adviseur: 
Pastoor. M. Kunnen 

Commissie lief en leed:

Trix Boom
077-3510525

Mia Geraads-Gipmans 
077-3522246

Ien Voss
077-3545494

Jessy Oirbans-Gielen
077-3826436


Heeft u iets te melden betreffende deze site, 
bel of mail dan naar webmaster: