De afdeling

Wie zijn we?
De afdeling Stramproy van ZijActief is een dynamische vereniging. In mei 2017 mochten wij ons 250e lid verwelkomen. Op 01-05-2018 telt onze vereninging 251 leden, waarvan 2 leden ouder dan 90 jaar, 41 leden tussen 80 en 90 jaar, 67 leden tussen 70 en 80 jaar, 73 leden tussen 60 en 70 jaar, 65 leden tusssen 50 en 60 jaar, 3 leden tussen 40 en 50 jaar. 
Buiten onze ledenavonden zijn er nog diverse activiteiten. Er is een culturele groep en twee volksdansgroepen. Zowel de culturele groep als de volksdansgroepen treden op tijdens jaarvergaderingen en kerstvieringen, maar ook op uitnodiging van andere verenigingen of verzorgingstehuizen. 
Er worden verschillende cursussen / workshops aangeboden. Buiten deze ledenactiviteiten doet de vereniging ook nog aan vrijwilligerswerk. We worden ook gevraagd om te helpen tijdens feesten van andere verenigingen.

Cesargym
Inmiddels hebben we vier groepen, totaal zo’n 60 leden, die iedere week enthousiast hun oefeningen doen tijdens de Cesargymnastiek.

In de wintermaanden gaat een groep leden een keer in de veertien dagen gezamenlijk handwerken. In de zomermaanden wordt er op de maandagavonden gefietst door de liefhebbers.
 
Zoals u ziet een heel scala aan activiteiten waarbij het grote voordeel is dat leden kunnen kiezen waar ze aan deelnemen .

De contributie voor 2018 bedraagt  € 32,50. Deze wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor diegene die geen machtiging heeft ondertekend, graag  € 32,50 overmaken in de maand januari op
rekeningnummer IBANnr. NL77 RABO 0149 9906 42

Opzegging van uw lidmaatschap graag schriftelijk aan het bestuur voor  1 november van het lopende jaar.
 
Welkom
EEN NIEUW JAAR EEN NIEUWE START
Misschien heb je er al vaker over gedacht om lid te worden van onze vereniging.
Dan is de start van een nieuw jaar een goed moment.

Lid worden van ZijActief betekent maatschappelijke betrokkenheid en natuurlijk vooral veel gezelligheid!

Heeft u zin om eens op een ledenavond te komen kijken dan bent u van harte welkom. Onze ledenavonden zijn op dinsdag- of donderdagavond en beginnen om .19.30 of 20.00 uur tenzij anders aangegeven en worden gehouden in ‘De Zaal’, Mariastraat 1, 6039 AW Stramproy, tel. 0495 – 561768.

U kunt ook een paar keer komen kijken voor u besluit of u al dan niet lid wordt. U kunt zo binnenlopen in De Zaal of als u dat liever doet, neemt u eerst contact op met een van de bestuursleden.
Voor meer informatie en foto's, kijk op onze website www.zijactief-stramproy.nl

                                                                    

De bestuurssamenstelling is als volgt :                               

Voorzitter:                                                                                         
Riny Volleberg - Janssen
Kapelstraat 13
6039 RT Stramproy
tel. 0495 - 563161
rinyvolleberg@gmail.com

Secretaris / Vice- voorzitter:
Mieke Peeters -Kuppens
Gouverneur Houbenlaan 17
6039 EH Stramproy ,
tel. 0495- 562853
mieke.peeters@home.nl                                                              

Penningmeester:                                                 
Bertha Verhaag
Boonenstraat 16,
6039 GA Stramproy
tel. 0495 - 561305
bverhaag@outlook.com

Webmaster/ Facebookbeheer:
Truus op 't Root- Tullemans
Teune Smeedstraat 16
6039 ES Stramproy
CZl. 0495- 563136
t.tullemans@concepts.nl  

Bestuurslid:
Karin van Loosbroek-Greijmans
Krukkewieër 3
6039 CZ Stramproy
Tel. 0495-561122
karin.vanloosbroek@planet.nl

Thea van Helmond -van Roij
Horsterweg 81
6039 GC Stramproy                                  
Tel. 0495 -566061
thvhelmond@home.nl

Ria Princen- Keijers
Demerstraat 34
6039 EP Stramproy
tel. 0495 - 562488
jhprincen@home.nl

               
 Gezamenlijk mailadres: bestuur@zijactief-stramproy