Afdeling Meerssen

Welkom op de site van Zij Actief, afdeling Meerssen!

Zij Actief Meerssen werd ruim 80 jaar geleden opgericht onder de naam Boerinnenbond.
In 1964 veranderde die naam in LVB, Limburgse Vrouwenbeweging en in 2002 verderanderde die naam weer in Zij Actief.
De afdeling Meerssen valt onder de kring Zuidoost.

Aan het begin van 2017 tlde onze afdeling 64 leden.

Gemiddeld 1 x per maand is er een activiteit. Dat kan een lezing zijn, voorlichting over diverse onderwerpen, een wandeling of een interressante excursie of een gezellige avond.

De jaarlijkse contributie bedraagt 30 euro. Voor sommige activiteiten vragen we een eigen bijdrage.

De bijeenkomsten in Meerssen worden gehouden in Gemeenschapshuis de Stip.

Bent u geen lid? Kom vrijblijvend eens naar een activiteit. De aankondiging vindt u in de Geulbode.

Vooraf bellen is prettig zodat we u welkom kunnen heten.

Voor indormatie: 043 3113322 of zijactiefmeerssen@gmail.com