De afdeling

Onze afdeling is opgericht in 1932 als de toenmalige Boerinnenbond. In 1964 vond er een naamsverandering plaats en werd het : Limburgse Vrouwen Beweging. (L.V.B.) Vanaf 2002 gaan we door het leven als ZijActief, behorende bij Kring Helden.

Per 1 januari 2019 heeft onze afdeling 193 leden.
Er worden gemiddeld 2 activiteiten per maand georganiseerd, variërend van voorlichting over uiteenlopende zaken. ontspanning, leerzame excursies tot en met leuke uitstapjes.
In de zomermaanden vinden er nog gezellige fietstochten plaats.

De contributie is € 32 per jaar. Voor excursies en demonstraties wordt soms een kleine bijdrage gevraagd.
De avonden worden meestal gehouden op dinsdag in zaal Niëns
Baarlosestraat 2 in Maasbree en beginnen om 20.00 uur.

Bent u nog geen lid en wilt u eens een avond van ons bezoeken, kom dan tijdens een activiteit naar zaal Niëns. 
We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij het secretariaat.
 

"Je komt elkaar tegen bij ZijActief Maasbree."
 

Het bestuur van de afdeling Maasbree:

Mevr.  D. Weys-Willemsen, voorzitster. 
Mevr. E. Koopmans-Hermans secretariaat
Mevr. M. Schoester-Jacobs, penningmeester 
Mevr. W. Philipsen-Hendriks
Mevr. S. Kurvers-Janssen
Mevr. R. Wijnhoven-Smets, webmaster

Ons secretariaat is bereikbaar via tel.nr. 06 14206986
U kunt ons ook e-mailen: zijactiefmaasbree@live.nl