Afdeling Leveroy

Van harte welkom op de nieuwe webpagina van:
                                                 ZijActief Leveroy


                                                                                                             
Wij zijn een actieve vrouwenvereniging voor jong en oud.


Onze afdeling telt per 1 januari 2020 74 leden.
Wij proberen elk jaar een programma samen te stellen waarin ontspanning, ontwikkeling en ontplooing voor onze leden geboden wordt.
Dit doen we 1 tot 2  keer per maand, op een woensdagavond.
Zo'n avond begint om 20.00 u tot ongeveer 22.00u
Deze bijeenkomsten zijn in ons gemeenschapshuis "de Pestoeërskoel", Sillenhoek 4, 6091 PD, Leveroy. Tel: 0495-651565
Ook organiseren we excursies, fietstochten, uitstapjes en creatieve en culinaire avonden .

Onze contributie bedraagt € 25,- per jaar.

Ook hebben wij een volksdansgroep.
Zij dansen elke dinsdagmiddag van 13.30 uur - 15.30 uur in het Jong Nederland gebouw.

Verder is er nog een handwerkgroep.
Zij handwerken op de woensdagavonden, als er geen Zij-Actief bijeenkomst is, bij A. v. Roy, Dorpstraat 20, 6091 NK Leveroy.

Spreekt u dit aan, en hebben wij uw interesse kunnen wekken, kom dan eens een keer kijken op een van onze bijeenkomsten. U bent van harte welkom. 

Secretariaat:
Gertie Verdonschot
Kapelstraat 32
6091PB Leveroy
zijactiefleveroy@gmail.com

Penningmeester:
Miep Verspagen
Rogge 6
6091 PR Leveroy
Tel.0495-651739

Bestuurslid:  
Truus Kurstjens
Sillenhoek 3a
6091PC Leveroy
Tel:0495-651565

Gerda Verstappen
Concordiastraat 35
6092NN Leveroy
Tel:0495-652032

U kunt ons ook E-mailen:

zijactiefleveroy@gmail.com


Heeft U wensen of ideeën, meld dit dan bij een van de bestuursleden.

Rabobank Nederweert-Ospel-Leveroy
Rekeningnummer NL23RABO128401257
T.n.v. ZijActief "St Barbara" Leveroy