Afdeling Leveroy

Van harte welkom op de nieuwe webpagina van:
                                                 ZijActief Leveroy


                                                                                                             
Wij zijn een actieve vrouwenvereniging voor jong en oud.


Onze afdeling telt per 1 januari 2018, 67 leden in de leeftijd vanaf 45 jaar en ouder.
Wij proberen elk jaar een programma samen te stellen waarin ontspanning, ontwikkeling en ontplooing voor onze leden geboden wordt.
Dit doen we gemiddeld 1  keer per maand, op een woensdagavond.
Zo'n avond begint om 20.00 u tot ongeveer 22.00u
Deze bijeenkomsten zijn in ons gemeenschapshuis "de Pestoeërskoel", Sillenhoek 4, 6091 PD, Leveroy. Tel: 0495-651565
Ook organiseren we excursies, fietstochten, uitstapjes en creative knutselavonden .

Onze contributie bedraagt € 25,- per jaar.

Ook hebben wij een volksdansgroep.
Zij dansen elke dinsdagmiddag van 13.30 uur - 15.30 uur in zaal Wetemans, Dorpstraat 7, 6091 NJ, Leveroy.

Verder is er nog een handwerkgroep.
Zij handwerken op de woensdagavonden, als er geen Zij-Actief bijeenkomst is, bij A. v. Roy, Dorpstraat 20, 6091 NK Leveroy.

Spreekt u dit aan, en hebben wij uw interesse kunnen wekken, kom dan eens een keer kijken op een van onze bijeenkomsten. U bent van harte welkom. 
 
 


Voorzitster:                                             Gertie Verdonschot
Louise Visser                                            Kapelstraat 32
Liesjeshoek 23                                         6091PB Leveroy
6092ND Leveroy
Tel:0495-651501
 
Penningmeester: 
Secretaris:
 

Bestuurslid:                                          Miep Verspagen
Truus Kurstjens                                      Rogge 6
Sillenhoek 3a                                         6091 PR Leveroy
6091PC Leveroy                                    Tel.0495-651739
Tel:0495-651565

Gerda Verstappen                                 Marlies Brouwers
Concordiastraat 35                                Heerbaan 5
6092NN Leveroy                                   6092NG Leveroy
Tel:0495-65203                                     Tel.0495-652131

 

    
U kunt ons ook E-mailen:
 jverlaek@planet.nl 

Heeft U wensen of ideeën, meld dit dan bij een van de bestuursleden.

Rabobank Nederweert-Ospel-Leveroy
Rekeningnummer NL23RABO128401257
T.n.v. ZijActief "St Barbara" Leveroy