Afdeling Leveroy

Van harte welkom op de nieuwe webpagina van:
                                                 ZijActief Leveroy


                                                                                                             
Wij zijn een actieve vrouwenvereniging voor jong en oud.


Onze afdeling telt per 1 januari 2018, 67 leden.
Wij proberen elk jaar een programma samen te stellen waarin ontspanning, ontwikkeling en ontplooing voor onze leden geboden wordt.
Dit doen we gemiddeld 1  keer per maand, op een woensdagavond.
Zo'n avond begint om 20.00 u tot ongeveer 22.00u
Deze bijeenkomsten zijn in ons gemeenschapshuis "de Pestoeërskoel", Sillenhoek 4, 6091 PD, Leveroy. Tel: 0495-651565
Ook organiseren we excursies, fietstochten, uitstapjes en creative knutselavonden .

Onze contributie bedraagt € 25,- per jaar.

Ook hebben wij een volksdansgroep.
Zij dansen elke dinsdagmiddag van 13.30 uur - 15.30 uur in zaal Wetemans, Dorpstraat 7, 6091 NJ, Leveroy.

Verder is er nog een handwerkgroep.
Zij handwerken op de woensdagavonden, als er geen Zij-Actief bijeenkomst is, bij A. v. Roy, Dorpstraat 20, 6091 NK Leveroy.

Spreekt u dit aan, en hebben wij uw interesse kunnen wekken, kom dan eens een keer kijken op een van onze bijeenkomsten. U bent van harte welkom. 
 
 


Voorzitster:                                             Gertie Verdonschot
Louise Visser                                            Kapelstraat 32
Liesjeshoek 23                                         6091PB Leveroy
6092ND Leveroy
Tel:0495-651501
 
Penningmeester: 
Secretaris:
 

Bestuurslid:                                          Miep Verspagen
Truus Kurstjens                                      Rogge 6
Sillenhoek 3a                                         6091 PR Leveroy
6091PC Leveroy                                    Tel.0495-651739
Tel:0495-651565

Gerda Verstappen                                 Marlies Brouwers
Concordiastraat 35                                Heerbaan 5
6092NN Leveroy                                   6092NG Leveroy
Tel:0495-652023                                   Tel.0495-652266

 

    
U kunt ons ook E-mailen:
 jverlaek@planet.nl 

Heeft U wensen of ideeën, meld dit dan bij een van de bestuursleden.

Rabobank Nederweert-Ospel-Leveroy
Rekeningnummer NL23RABO128401257
T.n.v. ZijActief "St Barbara" Leveroy