De afdeling

 

  W  e  l  k  o  m     b  ij     Z  ij  A  c  t  i  e  f     K  o  n  i  n  g  s  l  u  s  t           

                                       
                        

                           Het bestuur van onze afdeling:                                                                

        Voorzitter: Anja van den Boer-van Ooy     
  Secretariaat: vacant
  Penningmeester: Kitty Jonker
  Bestuurslid: Margo Lemmen-van Nierop
  Bestuurslid: Ria Heesen-Grommen
  Bestuurslid: vacant
  Bestuurslid: vacant
  Postadres:


De Brentjes 81
5984 NW Koningslust

  E-mail: zijactiefkoningslust@hotmail.com
 

Beheer Website:


Anet Giesen-Peeters en
Riet Verstraten-van Hoof
 
  PR / emailbeheer: Marjon Koopmans-Verhaegh 
 
   

  

  Onze afdeling heeft 60 leden.
  Wij zijn een ontmoetingsplek voor vrouwen van alle leeftijden.
  Onze activiteiten zijn van een uiteenlopend karakter en we hebben regelmatig  
  een bijeenkomst in 
                                Dorpshuis "De Sprunk" 
                                Meester Caelersstraat 30     
                                5984 PJ Koningslust

  De meeste avonden zijn vrij te bezoeken, voor enkele is opgave vereist. 
  Aanvang van alle avonden is om 20.00 uur. 

                                                     
     
                      Als u weet dat een lid ernstig of langdurig ziek is, 
                    wilt u dit dan doorgeven aan het bestuur        
 
     
                      Afmelden van lidmaatschap ZijActief Koningslust dient te 
                    geschieden voor 31 december, schriftelijk of per e-mail
 
     
 

                    Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op 
                    met een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar 
                             zijactiefkoningslust@hotmail.com