De afdeling

Onze afdeling bestaat uit 70 enthousiaste leden.

Als afdeling verzorgen wij diverse ledenavonden, waar onze leden elkaar kunnen ontmoeten.

Op deze ledenavonden wordt informatie gegeven over maatschappelijke, sociale en medische onderwerpen. Ook voor de nodige ontspanning wordt gezorgd, o.a. creatieve avonden, fietstocht en excursies.

Iedere maandagavond wordt in Baexheimerhof gedanst onder leiding van Toos Peeters.

                          

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:  Mieke Tunissen-Derikx
                    Tel: 0475-451980 of 06-2300 1557

                     email: gm.tunissen@ziggo.nl

Secretaresse:  Mieke Bruls-Claassens
                          Tel: 0475-452302
                          email: ham.bruls@outlook.com


Penningmeester: Tiny Slots-Cuypers
                              Tel: 0475-452190
                              email: jslots@kpnplanet.nl

Bestuurslid:  Ricky Ronckers-Hebben
                       Tel: 0475-452062
                        email: ricky.ronckers@home.nl

Bestuurslid/Notuliste: Annie Kessels-Grutters
                                      Tel: 0475-451911
                                      email: stokshof@hetnet.nl