Welkom op de site van ZijActief Altweerterheide

                                                                                                                                        

Van harte welkom op de webpagina van ZijActief-afdeling Altweerterheide. Zijactief Altweerterheide heeft onlangs haar laatste ledenactiviteit gehouden. Voor alle verenigingen is het moeilijk om bestuursleden te werven, zo ook voor ZijActief Altweerterheide. Door recente bestuurswijzigingen bleef het actieve bestuur nog maar met 2 personen over. Dit is niet voldoende om een afdeling draaiende te houden. Het huidige bestuur blijft nog 5 jaar actief, maar er zullen geen activiteiten meer georganiseerd worden. Voor deze tijd zal de afdeling in ruste worden gebracht. Deze tijd zal gereserveerd worden voor een eventuele doorstart.

Deze website zal vooral de statische gegevens bevatten, terwijl, de Heidebode en mail zullen gebruikt worden om de leden te informeren. De andere social-media zullen uit de lucht gaan.

De afdeling

Onze afdeling werd opgericht in 1935 en behoort tot de kring Weert, Altweerterheide is een kerkdorp van de gemeente Weert.

Onze afdeling was weliswaar klein, maar bood de leden elk jaar weer een gevarieerd programma. Het programma werd gepland in overleg met de leden. De leden hielpen, middels werkgroepen, mee met het organiseren van activiteiten. Het bestuur maakte de planning, coördineerde en organiseerde in principe de activiteiten. Deze samenwerking bij de organisatie van het programma leverde meer betrokkenheid op van de leden bij de vereniging en betere contacten onderling. 

De afdeling bood een programma met actuele onderwerpen als mantelzorg, nabestaandenwet, verslaving, multiculturele samenleving, milieu en gezondheid, leefbaarheid, huiselijk geweld, opvoeding van schoolkinderen en pubers. Via ZijActief Limburg kunnen onze leden workshops en cursussen volgen of deelnemen aan de ZijActief academy.

Ons beleid is gebaseerd op een visie die past binnen het beleid van ZijActief Limburg en uitvoerbaar is binnen onze eigen afdeling hier in Altweerterheide. Kernwoorden hierbij zijn: ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, belangenbehartiging voor vrouwen, participatie en het versterken van de sociale samenhang. 


Contact opnemen:
U kunt te allen tijde via de mail contact opnemen, met de huidige voorzitter.

Lidmaatschap: De leden die nu lid zijn kunnen gedurende de 5 jaar dat de vereniging slaapend is, tegen een gereduceerde contributie lid blijven van ZijActief Altweerterheide, waardoor ze voor die periode  gebruik kunnen blijven maken van ledenkortingen en de activiteiten van de overkoepelende organisatie kunnen blijven bezoeken, denk hierbij aan CZ korting, ledendag, film avond en algemene Ledenvergdering.

Aanmelden lidmaatschap: is op dit moment niet mogelijk

Afmelden Lidmaatschap:
Afmelden kan tot 1 december van enig jaar voor het volgende verenigingsjaar. De reden hiervan is dat wij aan het begin van een verenigingsjaar zicht willen hebben op ons ledental, vanwege de afdracht per lid aan ZijActief Limburg. Te late afmelding betekent dat de contributie voor het -komende- verenigingsjaar in rekening zal worden gebracht.

Sponsoren

Bij deze onze dank aan onze sponsor