Welkom op de site van ZijActief Altweerterheide

                                                                                                                                        

Van harte welkom op de webpagina van ZijActief-afdeling Altweerterheide. Zijactief Altweerterheide maakt gebruik van diverse sociale media zoals Pinterest, Facebook, Twitter en Instagram, daarnaast publiceert haar aankondigingen in de Heidebode op de website van Zijactief Limburg en middels mail. De website zal vooral de statische gegevens bevatten, terwijl,de andere social media gebruikt worden voor de meer dynamische berichten. Wanneer u iets mist kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

De afdeling

Onze afdeling behoort tot de kring Weert en heeft ruim 60 leden woonachtig in en rondom Altweerterheide, een kerkdorp van de gemeente Weert. De vereniging werd opgericht in 1935.

Onze afdeling is weliswaar klein, maar biedt de leden elk jaar weer een gevarieerd programma. Het programma wordt gepland in overleg met de leden. De leden helpen, middels werkgroepen, mee met het organiseren van activiteiten. Het bestuur maakt de planning, coördineert en organiseert in principe de activiteiten. Deze samenwerking bij de organisatie van het programma levert meer betrokkenheid op van de leden bij de vereniging en het vergroot de contacten onderling.

Thema's als mantelzorg, nabestaandenwet, verslaving, multiculturele samenleving, milieu en gezondheid, leefbaarheid, huiselijk geweld, opvoeding van schoolkinderen en pubers' zijn nu aan de orde. Via ZijActief Limburg kunnen onze leden workshops en cursussen volgen of deelnemen aan de ZijActief academy.

Ons beleid is gebaseerd op een visie die past binnen het beleid van ZijActief Limburg en uitvoerbaar is binnen onze eigen afdeling hier in Altweerterheide. Kernwoorden hierbij zijn: ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, belangenbehartiging voor vrouwen, participatie en het versterken van de sociale samenhang. Daar ligt onze kracht. Wij zijn enthousiast én wij beschikken over ambitie om onze vereniging geschikt te maken voor de volgende generatie vrouwen. Waarbij we de gezelligheid en goede onderlinge verhoudingen binnen de vereniging niet uit het oog verliezen.


Contact opnemen:
U kunt te allen tijde via de mail contact opnemen, maar bellen kan ook. Heeft u vragen of opmerkingen of beter nog.... wilt u lid worden van onze afdeling, bel dan a.u.b. naar ons secretariaat. Het telefoonnummer is hieronder genoemd.

Aanmelden lidmaatschap:
Overweegt u lid te worden? neem contact op met onze secretaris. Heeft u zin eens op een ledenavond te komen kijken, dan bent u van harte welkom. Onze ledenavonden staan altijd vermeld in de Heidebode, aanvang 20.00 uur tenzij anders vermeld.  Het lidmaatschap bij onze afdeling kost in 2017 € 25,00 per jaar.

Wij zijn blij met elk lid en met elke deelname aan een onzer activiteiten, doch wijzen u erop dat deelname aan activiteiten van onze vereniging op eigen risico is. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Afmelden Lidmaatschap:
Natuurlijk nooit doen!, maar mocht het onverhoopt toch nodig zijn: hanteren voor het afmelden van een lidmaatschap de navolgende regel: afmelding kan tot 1 december van enig jaar voor het volgende verenigingsjaar. De reden hiervan is dat wij aan het begin van een verenigingsjaar zicht willen hebben op ons ledental, vanwege de afdracht per lid aan ZijActief Limburg. Te late afmelding betekent dat de contributie voor het -komende- verenigingsjaar in rekening zal worden gebracht.

Sponsoren

Bij deze onze dank aan onze sponsor