Masterclasses door ZA Schinnen en ZA Jabeek

Datum: 06-05-2020 Tijd: 20:00 Locatie: Schinnen

Lezing "Leef" Sprekers: Rainier Vrouwenraets, Patrick de Groot, Heidi Brauwers en Loes de Jong

Thema "Leef" dagboek van vader door de kinderen gevonden. besproken wordt in sketches en liedjes wat vader meegemaakt heeft als mijnwerker - scheiden - streken - kwetsbaarheid. Het gezelschap staat dicht bij de mensen. De afwisseling van muziek, voordracht, sketches maakt dat je met een glimlach naar huis gaat, tevens iets om over na te denken, dit kan positief op de gezondheid werken.

Datum: 6 mei 2020

Locatie: Gemeenschapshuis Noeber Beemden Burg
              Pijlsstraat 5a
              Schinnen

Tijd:  20.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Dieteren marjo.dieteren@ziggo.nl 

 

 

Ga terug