Masterclasses door afd. Meijel

Datum: 16-04-2019 Tijd: 20:00 Locatie: Meijel

Lezing over slachtofferhulp

Wat is slachtofferhulp Nederland?
Wie maakt hiervan gebruik en wat is onze doelgroep.
Wie werken bij ons en waarom werken wij met vrijwil.lige medewerkers en beroepskrachten.
Welke diensten bieden wij aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en vermissing.

Datum: 16 april 2019

Locatie: De Binger
              Alexanderplein
              Meijel

Tijd: 20.00 uur

Voor verdere imformatie kunt u contact opnemen met: Mw. raedts ansraedts@home.nl

Ga terug