Lezing Alzheimer / Dementie en Kerstviering

Nieuws
donderdag 10 oktober 2019

We worden er dagelijks mee geconfronteerd , binnen de familie de vriendenkring de buren of ………nog dichterbij.

Alzheimer /Dementie /NAH ……..diverse varianten zijn aan de orde .

Verslag van de Kerstviering op 15 december 2019 bij de Houbereij

Er waren 65 dames aanwezig.

De voorzitter heette ons allen van harte welkom een speciaal welkom aan ons nieuwe lid Henny Slijpen.

Ze had een gedicht in Kerstsfeer om los te komen van alle stres.

Ze droeg een bezinningsmoment voor dat onze kringvoorzitter voorgedragen heeft op de Algemene Jaarvergadering. Verder bestond deze hele viering uit bezinning, zoals deze gepresenteerd is op de Algemene Jaarvergadering, maar dan hier en daar aangepast voor onze afdeling.

De viering werd opgeluisterd door "het veldboeket " van Thij en Marij

Muziek werd afgewisseld met gedichten

"Dankbaar " door Leny Reuls

"Dag actieve vrouw " door Riet Vossen

Leny stak kaarsjes aan om in verbondenheid te zijn met onze overleden leden.

Een kaarsje speciaal voor MIa Willems, die 3 maart 2019 is overleden en het 2e kaarsje was voor de overleden dierbaren van onze leden.

"Openingsgebed " door Annie Poulissen

Lied "Wied es de wind"van Ben Verdellen

" Het verhaal van de actieve vrouw" door Anny van Gerven

Lied "Ave Maria"

Overweging "De vrouw is werkelijk ongelooflijk"door Nellie Nouwen

"Kracht " door Anny van der Leeden

"Slotgebed" door Leny Reuls

Slotlied "Limburg " van Ben Verdellen

Pauze met kerstbrood

Na de pauze trad het koor Eigewies uit Roggel op.

Nadat de dirigent hen had voorgesteld zongen ze een aantal mooie liederen. Het waren geen kerstnummers maar wel mooie, gevoelige nummers.

Ze sloten voor de pauze af met een geweldig nummer uit de zweedse film As it is in heaven. De Gabriela Song

Na de pauze zongen ze kersdtliedjes in het pools, spaans en engels om ons in kerstsfeer te brengen. Een koorlid Lizette Theelen heeft zelf een nummer geschreven " Ein nie begin " dat ze uiteraard ook zongen.

De dirigent Lisanne Willard en toetsenist Roger Dings werden voorgesteld.

Ze sloten af met "Stille Nacht " dat we gezamenlijk zongen.

Leny bedankte het koor en ze kregen een staande ovatie.

Als uitsmijter zongen ze nog een keer " Winterwonderland ". Hier hadden ze duidelijk niet op gerekend.

De voorzitter bedankte een aantal mensen.

Het bestuur voor de viering

Annie van Gerven voor het voordragen van het verhaal.

Rob van de Houbereij

Piet en LIes Bruijnen voor de kerstboom

Het knutselen van de kerstwensen die in de boom hingen. Hier heeft Nellie Nouwen veel tijd ingestoken en Annie Poulissen , Leny Reuls en Annie Craenmehr hebben meegeholpen.

De dames voor het smeren van het kerstbrood.

De voorzitter wenste ons allen fijne feestdagen en we kregen een kerstwens uit de boom mee naar huis.Het was een heel andere kerstviering dan wat we gewend waren. Maar hij was erg mooi met een duidelijk boodschap voor ons vrouwen.

Panningen, 20 december 2019

Annie Craenmehr

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een zeer interessante thema-avond door ZijActief Panningen bij :

De Houbereij: Maandag 14 oktober : Aanvang : 20.00 uur !

Alzheimer :

We worden er dagelijks mee geconfronteerd , binnen de familie de vriendenkring de buren of ………nog dichterbij.

Alzheimer /Dementie /NAH ……..diverse varianten zijn aan de orde .

DHR. JAN DE BEER , komt ons middels een power point presentatie zoveel mogelijk uitleggen

Dementie is volksziekte no.1

Met dementie verliest u langzaam uzelf en elkaar. Alzheimer Nederland gaat voor een toekomst zonder dementie . STOP dementie en help mee :

ZijActief Panningen biedt u op deze avond een speldje aan ( klein vergeet me nietje) voor een bedrag van € 2,00 , de opbrengst gaat via Jan de Beer naar de Stichting om onderzoek te bevorderen.

"Wanneer"

Wanneer ik ga dwalen,

laat me dan gaan

Dwing me niet te zitten,

Laat me lopen en staan.

Wanneer ik vraag naar mam,

zeg me niet dat ze dood is.

Houdt me vast, reik me de hand,

en vraag me naar haar naam.

Wanneer ik boos ben,

wil ik geen dipiperon of haldol

Luister naar me, hoor mijn stem

Neem de tijd, doe me eens een lol.

Wanneer ik niet meer eten wil,

is dat niet omdat ik geen honger heb.

Ik ben vergeten hoe dat moet,

Help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet.

Wanneer ik niet wil dat jij me helpt,

met wassen en kleren.

Is het niet omdat ik vies wil zijn.

Maar omdat ik je aanbod ben vergeten.

Wanneer je steeds herhaalt wat jij gaat doen.

Me waarschuwt wat er gaat gebeuren.

Zonder over mijn weerstand te zeuren,

Krijg je straks misschien wel een zoen!

Wanneer jij je inleeft in mij,

met geduld uitzoekt wat ik bedoel.

wie weet kom je er dan achter

hoe ik me echt voel.

Ik heb een ziekte zoals je weet,

Alzheimer schijnt het te heten

Nu weet ik dat nog,

morgen ben ik het alweer vergeten.

M.C.Eberhart

Komt u ook naar de ledenvergadering op 14 november in Roermond? Aanmelden graag z.s.m. maar uiterlijk 25 oktober Deelname incl. lunch bedraagt : € 15,00

ZijActief rekeningnr. NL66RABO0141919403

Graag tot ziens :

Verslag van de thema-avond Alzheimer op 14 oktober 2019 bij de Houbereij

Er waren 59 dames aanwezig.

De voorzitter opende de vergadering met een gedicht "Jezelf zijn – Niet meer jezelf zijn."

Dat verwoordt al precies wat Alzheimer een van de vormen van dementie met ons doet.

Dementie is volksziekte nummer 1.

Vervolgens gaf zij het woord aan Jan de Beer, die zich aan ons voorstelde.

Hij is sinds 5 jaar vrijwilliger bij het Alzheimercafé en gevraagd om gespreksleider te worden zowel van het Alzheimercafé als van de gespreksgroep. Voorheen was hij werkzaam in de gezondheidszorg.

Vervolgens stelde Maria Hodzelmans zich voor. Zij is sinds 5 jarig vrijwilliger van het Alzheimercafé en er terecht gekomen omdat haar vader, moeder en een broer, reeds op 58 jarige leeftijd, Alzheimer hadden. Zij was werkzaam in de thuiszorg.

Zij werd gastvrouw van het Alzheimercafé en coördinatrice van de Danssalon.

Dementie betreft de patiënt, de mantelzorger en de omgeving.

Dementie is een syndroom. Het is een combinatie van symptomen. Hierdoor kunnen de hersenen informatie niet goed verwerken.

Vergeetachtigheid is niet per definitie dementie. Dit kan een tijdelijk gebeuren zijn.

Geheugenverlies kan wel duiden op dementie. Het geheugen is dan deels verdwenen.

Er is maar één Alzheimer dit is wel 40% van de dementie waarvan er wel 50 verschillende soorten zijn. Parkinson en korsakov vallen er ook onder.

Welke factoren er een rol spelen en hoe het te verkleinen is, is erg moeilijk te zeggen . Het is wel belangrijk om gezond te eten, voldoende te bewegen, veel te wandelen, te ontspannen en stres te vermijden. Ook structuur is heel belangrijk

Er zijn 10 symptomen die duiden op een vorm van dementie.

Vergeetachtigheid, dingen lukken minder goed, verdwalen in tijd en plaats, taalproblemen, spullen kwijt raken, verminderd beoordelingsvermogen, terugtrekken uit sociale activiteiten, verandering in gedrag en karakter, onrust en visuele problemen.

Helaas zijn er omtrent dementie nog veel vragen waar de medische wetenschap geen antwoord op heeft.

Het Alzheimercafé in Peel en Maas bestaat 10 jaar

Er is maandelijks een café-avond in 't Erf in Egchel waar dan een spreker komt over een specifiek onderwerp.

Vaste structuur is heel belangrijk. Daarom is de begin en eindtijd altijd hetzelfde.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijv.

diagnose door geriater, ergotherapie, pastoraal werk

diersnoezelen, muziektherapie, mimakkers.

onbegrepen gedrag, mantelzorg, medicatie

mentor, bewindvoering, onder curatele stellen.

Maria kreeg het woord en vertelde iets over de Danssalon

Deze avonden vinden maandelijks plaatsen in de Vriendschap in Beringe.

Het doel hiervan is sociale contacten, herkenbare muziek luisteren en bewegen,

Mensen worden er door opgepept. Muziek blijft het langst in ons geheugen hangen.

De ontspanning is ook belangrijk voor de mantelzorger.

Vervolgens kreeg Jan weer het woord.

De gespreksgroep is 2 maal per maand en heeft als doel het delen van ervaringen van de mantelzorgers en het leren van elkaar in de omgang met het veranderende gedrag

Hierna volgde er een pauze. Anny van der Leeden kwam rond en verkocht speldjes in de vorm van een vergeetmijnietje. De opbrengst was voor de Alzheimer stichting.

Na de pauze konden we vragen stellen . Hier werd goed gebruik van gemaakt. Enkele vragen die aan de orde kwamen waren

Is dementie erfelijk. Het antwoord was duidelijk NEE

Een flinke blaasontsteking bij ouderen kan op dementie lijken.

Tegen iemand met dementie nooit zeggen dat hij verkeerd loopt, maar bij de arm pakken en ongemerkt de goede kant oploodsen.

Het heeft ook geen zin om ze te verbeteren.

Testen = pesten

Vragen = plagen

Als je vermoedt dat iemand dementie heeft kun je het beste de familie er op aan spreken en niet de betreffende persoon.

Het lijkt dat er steeds meer mensen dement worden. Dat komt omdat ze vroeger niet beter wisten. Er waren nog geen onderzoeken gedaan. Mensen werden toen kinds genoemd. En we worden steeds ouder, dus wordt het risico ook groter om dement te worden.

De naam van Alzheimercafé is eigenlijk niet goed gekozen omdat Alzheimer maar een onderdeel is. De naam kan niet veranderd worden omdat het een landelijke benaming is

De voorzitter bedankte de sprekers voor deze leerzame en interessante avond. De meesten van ons kennen helaas wel iemand met een vorm van dementie.

Panningen, 15 oktober 2019Annie Craenmehr

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!