5 januari 2023: Aanvullende informatieavond over ‘Armoedebestrijding’ (Je staat er niet alleen voor…)

Nieuws
zondag 11 december 2022

“Je staat er niet alleen voor…”

Op donderdag 5 januari organiseerde ZijActief Stramproy een avond rond het thema “Armoedebestrijding”.
Hieronder vindt u aanvullende informatie, die verstrekt is door beide spreeksters.

Hilke van Heumen, beleidsmedewerker van de Gemeente Weert, hield een presentatie over “Armoedebeleid Gemeente Weert”.
Het doel daarvan is: ‘Niemand in Weert leeft of groeit op in armoede’.
In haar presentatie kwamen de volgende onderdelen aan bod:
– Bestaanszekerheid.
– Wat is armoede?
– Wie zijn er arm?
– Laatste ontwikkelingen.
– Kenmerken.
– Duurzame doorbraak vanuit de Gemeente.
– Beleid 2021-2024: 3 peilers: Voorkomen – Bestrijden – Verzachten van armoede.
– Aanpak van armoede.
– Minimabeleid en kindpakket.
– Inkomensregelingen.
– Gemeentelijke schuldhulpverlening.

Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

https://www.weert.nl/armoedebeleid
Armoede bestaat ook in Nederland. In Weert is dit helaas niet anders. Reden om te komen met een aanpak om armoede te voorkomen én actief ondersteuning en hulp te bieden. Een aanpak die aansluit bij datgene wat in Weert leeft en speelt.

https://www.weert.nl/devraagwijzer
De Vraagwijzer maakt wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle mogelijke aanbieders op deze gebieden. De medewerkers van De Vraagwijzer informeren en adviseren gratis.

https://regelingen.devoorzieningenwijzer.nl/?gemeente=weert
Voor welke regelingen en fondsen kom je in aanmerking? Bekijk het stap voor stap. De gemeente Weert biedt diverse regelingen. Bepaal anoniem waarvoor je in aanmerking komt.

https://www.weert.nl/kindpakket
Het Kindpakket is een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert. Met een laag inkomen bedoelen we 120% van het sociaal minimum en/of als u in een schuldenregeling zit.

 Marja Blankman, bestuurslid en vrijwilliger bij SUN-Weert (Stichting Urgente Noden), vertelde in haar presentatie over de volgende onderdelen:
– SUN Nederland en Gemeente Weert
– Oprichting en start 2019-2020. 

https://sunweert.nl/

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe