GEBED VOOR DE VREDE IN DE OEKRAÏNE

Nieuws
zondag 20 maart 2022

INTERNATIONALE OPROEP VAN PAUS FRANCISCUS FEBRUARI 2022

Goede en vredelievende God,

U hebt ons deze aarde gegeven om die samen te bewonen

als mensen en volkeren van velerlei taal en achtergrond.

Gij wilt dat de wereld een veilige woning is voor iedereen

waar respect heerst en eerbied voor ieders eigenheid.

Maar steeds weer lijken eigenbelang en streven naar macht

de overhand te krijgen en dreigt oorlog en geweld.

Wij bidden U met name voor de bevolking van de Oekraïne

en voor verantwoordelijke leiders in binnen- en buitenland.

Geef hen met uw Geest wijsheid en inzicht

opdat zij welgemeend naar wegen zoeken om vrede te bevorderen die bestendig is.

Opdat allen waardig leven mogen als broeders en zusters

als kinderen van U, Vader, die leeft in eeuwigheid.

Amen.

Misschien ook interessant voor jou

Meer berichten

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!