Contributie 2020

Nieuws
woensdag 11 december 2019

De contributie voor 2020 bedraagt € 27,50.

Dit bedrag overboeken voor 30 januari 2020 op rekeningnummer: NL39RABO 0111 7902 04

onder vermelding van: contributie 2020 en je naam.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!