29 januari 2020: jaarvergadering en lezing door burgemeester J. Hessels

Nieuws
maandag 3 februari 2020

Er waren 46 personen aanwezig om de jaarvergadering bij te wonen. Het financieel verslag over 2019 voorgelezen en zo nodig toegelicht.

Er werden 3 jubilarissen gehuldigd, zijnde mevr. Agnes Stelten, 25 jaar ; mevr. Berthy Bakkes, 50 jaar en mevr. Ellie Tummers 60 jaar lid.

Er was een delegatie van ZijActief Limburg en Zuiderpoort aanwezig; deze boden de laatste 2 jubilarissen een attentie aan.

Tevens werd er afscheid genomen van 1 bestuurslid, n.l. Marlie Ramakers. Tiny Renet werd herkozen.

Er werden 2 bestuursleden gekozen, n.l. Karin Wolters en Ine Pijper.

In de pauze werd er een gebakje met een kopje koffie of thee geserveerd.

Na de pauze gaf burgemeester J.Hessels informatie over zijn werkzaamheden, waarna er vragen gesteld konden worden.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!