22 september 2021: Jaarvergadering en lezing door wijkagent Clarence Pilaat

Nieuws
zaterdag 25 september 2021

De notulen van de jaarvergadering van 29 januari 2020 werden door de voorzitter voorgelezen. De activiteiten van dat jaar werden voorgelezen door de secretaris en het financieel verslag door de penningmeester.

Er werd afscheid genomen van de voorzitter, Miet Theunissen, zij legt haar functie neer na 6 jaar. Verder verlaat de vicevoorzitter Ria Thomissen het bestuur na 9 jaar.

Tiny zegt een dankwoord. Het was een zeer prettige samenwerking met beide dames daarna worden er bloemen en een attentie aangeboden.

Gelukkig heeft zich een nieuw bestuurslid gemeld, n.l. Tilla Hochstenbach; zij werd unaniem gekozen.

In de pauze werd er een gevulde koek genuttigd met een kop koffie of thee.

Na de pauze gaf wijkagent Clarence Pilaat uitleg over zijn werkzaamheden, die vaak intensief zijn.

Men was ook in de gelegenheid vragen te stellen.

Het was een zeer geslaagde avond.

Er waren 37 personen aanwezig.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!