Zomeractiviteit en Algemene Ledenvergadering dd. 21.06.2023

  • Datum: woensdag 21 juni 2023
  • Tijd: 17:45 uur
  • Locatie: Gasterie Genhout Treft

LET OP
Datum is gewijzigd: de Zomeractiviteit vindt plaats op woensdag 21.06.2023.

Geacht bestuur van ZijActief Limburg, beste mr. M. Frenken en hallo lieve dames,

Woensdag 21 juni 2023 hebben wij onze zomeractiviteit.
We doen dit met een hapje & drankje van Gasterie Genhout Treft en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Sjnake Fanfare.
Wij hebben gekozen voor frietjes met zuurvlees of saté en we sluiten af met een ijscoupe.
I.v.m. de voorbereidingen van het eten, heeft Mitchell gevraagd te inventariseren wat jullie willen eten.Eigen bijdrage: € 5,00 p.p.

Algemene Ledenvergadering afscheiding van afdeling Genhout van ZijActief Limburg  
Na gesprekken met Mr. M. Frenken, notaris, koersen wij nu verder om de afscheiding in goede banen te leiden.
Wij hebben te maken met een grote tijdsdruk omdat de intentie tot afscheiding voor 01.10.2023 officieel aangegeven moet zijn bij ZijActief Limburg.
Daartoe moeten wij een Algemene Ledenvergadering beleggen en daarom nodigen wij jullie, dames, hiervoor van harte uit: wij hopen op een grote opkomst want ook nu speelt weer dat
* 2/3 deel van de betalende leden moet aanwezig zijn; dit betekent dat 55 leden aanwezig moeten zijn
* 3/4 deel van aanwezigen moet instemmen met afscheiding van afdeling Genhout van ZijActief Limburg;
dit betekent dat 38 leden moeten instemmen
* stemmen bij volmacht mag (1 lid mag 1 volmacht hebben; mochten er niet voldoende leden aanwezig
zijn dan zullen wij de Volmachtformulieren ook nu huis aan huis komen aanbieden en laten onder-
tekenen, denk hierbij aan onze actie m.b.t. het stemmen over de statuten. Mocht dit onverhoopt nodig
zijn dan houden wij jullie via mail op de hoogte).

Tijdens het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering zal Mr. M. Frenken, notaris, aanwezig zijn.
ZijActief Limburg is bij deze ook van harte uitgenodigd om dit formele gedeelte bij te wonen.

I.v.m. de ALV worden jullie om uiterlijk 17.45 verwacht in Gasterie Genhout Treft.
Zodra het officiële gedeelte heeft plaats gevonden, zullen wij overgaan tot datgene waar we voor staan: gezellig samenzijn, samen doen, samen beleven.

We zullen het frietje mét samen nuttigen en genieten van de muziek, gebracht door de Sjnake Fanfare.
Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de leden met dieetwensen

Omdat deze activiteit bestaat uit 2 gedeeltes, is het mogelijk om voor ieder gedeelte apart aan te melden: geen interesse in de activiteit, dat mag MAAR help ons het stemmen makkelijk te maken door aanwezig te zijn tijdens het officiële gedeelte.

Meld je uiterlijk woensdag 31.05.2023 aan. Aanmelden kan door op deze mail te reageren of lever onderstaand aanmeldformulier samen met de eigen bijdrage in bij Ingrid Peukens, Printhagenstraat 17 te Klein-Genhout.

Betalen van de eigen bijdrage kan ook via overmaken op bankrekeningnummer NL21RABO0104922540 Rabobank Beek t.n.v. ZijActief afd. Genhout onder vermelding van je naam en zomeractiviteit juni.

Wij vragen jullie niet later aan te melden dan uiterlijk woensdag 31.05.2023 i.v.m. de administratieve werkzaamheden m.b.t. de Algemene Ledenvergadering.

 

LET OP
In het programmaboekje staat wij de Ladies Night een foutieve datum: 15 november wordt 22 november en deze activiteit wordt groots opgezet met als thema Winterfair in Genhout! Meer informatie volgt t.z.t.

Wij zien jullie graag op 21 juni a.s.!

Het aanmeldformulier volgt via mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!