Bijwonen Eucharistieviering Parochie H. Gerlachus

Op dinsdag 10 januari 2023 zijn wij uitgenodigd voor het bijwonen van de H. Mis in de Parochie H. Gerlachus in het kader van het Octaaf van St. Gerlach 2023.

Deze H. Mis is speciaal voor alle afdelingen van ZijActief.

De H. Mis begint om 10.00 uur. Celebrant is Pastoor-Deken John Dautzenberg van de St. Servaasparochie. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

Leden die hieraan willen deelnemen worden verzocht dit uiterlijk vrijdag 6 januari kenbaar te maken bij Rosie Houben, telefoon 06 2142 5124, appen mag ook. We carpoolen.

Deelname is gratis met uitzondering van de carpoolkosten en het drankje na afloop.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!