Vrouwenpower: Naast mensen staan

Toen ik ongeveer 25 jaar geleden in ‘mijn’ Heuvelland-dorp kwam wonen, werd ik (Aurelia Renierkens) gevraagd om bij de Zonnebloem als vrijwilliger aan te sluiten. Daar maakte ik kennis met zuster Paula Paauw, een kordate vrouw met veel talenten. Helaas is zij een paar maanden geleden overleden.

In haar jongere jaren werkte zuster Paula als straathoekwerker in Haarlem. Haar loopbaan als onderwijzeres begon zij als geprofeste religieuze bij haar congregatie van de Zusters van Barmhartigheid in Geldrop en eindigde als directeur van de school voor voortgezet onderwijs in Eckelrade. Daar bleef zij ook na haar pensioen wonen, waar zij 1966 geplaatst werd in de kleine gemeenschap van vijf zusters in Eckelrade. Daar ging zij al in de jaren zeventig de ‘computer-nerd’ uithangen: afgedankte pc’s gebruikte zij in de lessen. Maar eerst moest zij daarvoor bijvoorbeeld van drie oude computers een nieuwe bouwen. Gaat niet, bestaat niet.

In 1979 demonstreerde zij in Roermond tegen de toenmalige bisschop Gijsen – maar dit mochten haar mede-zusters niet weten. En in de jaren tachtig ging zij vaker de straat op tegen de plaatsing van kruisraketten.

Toen vluchtelingen en asielzoekers naar het Heuvelland kwamen, werd het voormalige schoolgebouw van de ‘huishoudschool’ een warme thuishaven voor deze mensen. Zuster Paula was de goede ziel van het asielzoekerscentrum en had altijd een oplossing voor de vele problemen die op hun weg lagen. Vooral het lot van de vrouwen die hun thuis in een land, ver weg van hier, moesten verlaten, trok ze zich aan.

Daarnaast had zij ook een vinger in de pap bij Stichting Wereldwijd – een organisatie die zich met vrijwilligers inzet voor mensen in de derde wereld. Daar kunnen vluchtelingen de Nederlandse taal en/of een vak leren. En als iemand uiteindelijk geen verblijfsvergunning krijgt, geven de mensen van wereldwijd hun een terugkeer-kist mee: om een klein eigen bedrijf te starten, krijgen de mensen een kist mee waar materialen, gereedschappen en machines in verpakt worden. Deze kist bevat ca. 1 kubieke meter aan ‘starthulp’. De mensen worden goed voorbereid op hun terugkeer – onder andere door een vakopleiding en het maken van een bedrijfsplan. Nadat ze naar hun land van herkomst zijn vertrokken, wordt de kist opgestuurd.

Sinds zij in Eckelrade was komen wonen, was zuster Paula actief binnen de eigen parochie en later in het toenmalige ‘cluster Plateau Margraten’. De Zonnebloem kon altijd op haar steunen, ZijActief droeg zij een warm hart toe en nog vele andere verenigingen.

Zuster Paula Paauw wordt omschreven als ‘moedig’, ‘stronteigenwijs, maar mild en religieus’ en als een vrouw die ‘mee-evolueerde met de veranderende tijden, zonder de essentie van haar leven prijs te geven’. Zij stond als mens naast de mensen die haar nodig hadden. Ik heb haar leren kennen als een vrouw die wist haar talenten in te zetten waar het op dat moment juist nodig was.

Aurelia Renierkens, lid projectgroep ZIN.

Ga terug