Vrouwen voor vrouwen wereldwijd

In Ospel en omgeving kennen veel mensen ZijActieflid Toos Verkooijen. Een echte Vrouw met Power. Ze heeft zich altijd volop ingezet voor de afdeling ZijActief. Zo was ze al op jonge leeftijd voorzitter van de afdeling Ospel, zat vele jaren in het kringbestuur en was enkele jaren provinciaal bestuurslid. Vervolgens werd ze voorzitter van de projectgroep Dagen voor Alleengaanden. En nu is ze weer actief als notulist in de afdeling. En naast al deze bestuurstaken is ze ook bestuurslid van de Venezuela werkgroep. Die werkgroep bestaat uit 18 leden. Alle vrouwen zijn van ZijActief of LKV. Hun motto is: Vrouwen van Nederweert voor Vrouwen Wereldwijd.

Toos vertelt hoe meer dan 30 jaar geleden er door ZijActief een cursus is gegeven over ‘derde wereld projecten’. Natuurlijk kwam aan het eind van de cursus de vraag op ‘en wat doen we nu met al deze kennis’.  Juist in die periode was Pater Konings, missionaris in Venezuela, op verlof in Ospel bij familie. Hij reikte een project aan om de school bij zijn missiepost te ondersteunen.
Al snel deed de Venezuela werkgroep ook mee met zijn ‘adoptiefonds’ . Dit hield in dat iemand een kind financieel  ‘adopteert’. Het kind woont thuis in zijn/haar eigen gezin en de familie wordt ondersteund om kleding, eten en schoolgeld te betalen. Zo profiteert niet alleen het gesponsorde kind maar ook andere gezinsleden. Jaarlijks wordt er vanuit de school een bericht gestuurd met de vorderingen van het kind en een klein fotootje. De Venezuela werkgroep heeft elk jaar twee kinderen die ze sponsoren. Het project is succesvol. Kinderen kunnen naar de basisschool, velen ook naar de middelbare school en enkelen krijgen zelfs een beroepsopleiding.

Maar in de regio Ospel zijn meer mensen met familieleden die zich elders inzetten voor de medemens. Een nicht van een van de leden woonde tot haar dood in Brazilië. De Venezuela werkgroep heeft verschillende projecten financieel mee ondersteund in die Braziliaanse gemeenschap en nog steeds zijn er goede contacten met die gemeenschap. Tijdens de oogstdankvieringen van de LLTB is dit jaar gecollecteerd voor landbouwtrainingen voor jonge boeren. Zo kun je  mensen helpen om beter in hun eigen voedsel te voorzien.

Een ander relatie was er met een verloskundige uit Meijel die in Niger werkte. Via haar heeft de Venezuela werkgroep een project ondersteund om vrouwen die besneden zijn, en van die ‘operatie’ veel complicaties ondervinden, goede medische zorg te geven en hersteloperaties uit te voeren.

Vol enthousiasme vertelt Toos verder over de inkomensgenerende projecten die ze samen opzetten om al die projecten jaarlijks te kunnen ondersteunen.  Zo is er een jaarlijkse fietstocht en tijdens de rustpauze kunnen mensen soep, vlaai of wafels kopen. De jaarlijkse winterfair in het gemeentehuis van Ospel is ook een terugkerende activiteit. De loterij met gesponsorde prijzen, de verkoop van kerststukjes en andere lekkere dingen levert ook veel geld op. En op 5 plekken in de verschillende kerkdorpen staan op privé terrein een kledingcontainer. Dit is in samenwerking met een officiële organisatie die de kleding ophaalt en verkoopt of recyclet. De Venezuela werkgroep krijgt een bedrag voor elke ingezamelde kilo kleding.

‘Hoe wij dat doen? Krachten bundelen en gebruik maken van ieders talent! Het leuke is dat elk werkgroeplid wel iets goed kan. De een maakt lekkere soep, een ander bakt graag vlaai of wafels, en iemand met groene vingers zorgt in december voor mooie kerststukjes. En al die inkomensgenerende projecten zorgen ook weer voor verbinding tussen vrouwen in de gemeente Nederweert.  En we ondersteunen vrouwen wereldwijd. Het is echt een win-win-win situatie! ’  lacht Toos.

Ga terug