Sta op tegen cyberpesten!

Interview met Yolanda Pricken, Anti Pest Coördinator Sophianum/Gulpen

In het kader van de wet “sociale veiligheid op scholen” is het landelijk verplicht een Antipestcoördinator binnen school te hebben. Dit om zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving waarbij aandacht wordt besteed aan pesten. De APC (anti-pest-coördinator) zorgt voor een structurele aanpak van pestgedrag op school, geeft advies, organiseert scholing, lesprogramma’s, projecten etc. inzake pesten: Yolanda Pricken, als leerkracht verbonden aan Scholengemeenschap Sophianum/Gulpen. Met veel passie beschrijft zij het probleem en geeft zij adviezen hoe je als volwassene bewust hiermee kunt omgaan.

Tegenwoordig vinden de meeste pesterijen op school online plaats: via sociale media zoals bijv. facebook of WhatsApp! Heel vaak worden nep-accounts gebruikt om anoniem te blijven. Zo is het uiterst moeilijk de identiteit van een pester te achterhalen: komt hij uit mijn klas of is hij/zij een absoluut onbekende. Op elk tijdstip van de dag – 24/7 -kan je te maken krijgen met cyberpesten. Een WhatsApp-ruzie in de avonduren kan invloed hebben op hoe de sfeer de volgende dag in de klas is. Online pesten gebeurt vaak buiten school, daarom is het voor een leerkracht lastig om de pester, vaak een klasgenoot, op te sporen en te bestraffen.
Meisjes trappen vaak in de val door foto’s van zich te delen. “Een foto in bikini is toch normaal, stel je niet aan!” is vaak het begin van een hoop ellende.
Een manier van pesten is ook dit: er wordt een WhatsApp-groep aangemaakt voor de hele klas, maar een klasgenoot wordt ‘vergeten’.

De impact van online pesten wordt vaak onderschat. Slachtoffers voelen zich niet meer veilig, zijn bang om naar school te gaan en worden onzeker. De jongens en meisjes die gepest worden komen uit alle lagen van de bevolking, zowel uit probleemgezinnen als ook uit stabiele gezinnen.

Wat kun je doen als slachtoffer? Allereerst adviseert Yolanda jongeren om hulp te zoeken. ‘Praat er over met je vrienden, ouders, favoriete leraar, mentor, de politie of de APC, de Anti Pest Coördinator. Je moet jezelf absoluut NIETafsluiten en het in je eentje willen oplossen. Neem geen slachtofferrol aan!’  Een belangrijke tip als je lelijke teksten ontvangt is die te negeren en de afzender te blokkeren. ‘De pestkop wil juist een reactie uitlokken: zo ga je op het ‘spelletje’ in. Als je je op het niveau van de pester verlaagt, ben je niet alleen meer slachtoffer, maar wordt je ook pester en een einde van deze ruzie is nog lang niet in zicht. Als je slim bent kun je je energie beter in het beschermen van jezelf tegen cyberpesten steken,’ aldus Yolanda.

‘Het is belangrijk om alle pest-berichten in een aparte map of op een memorystick te bewaren’, zegt Yolanda. ‘Zo heb je bewijsmateriaal en je kunt het aan iemand zien die je kan helpen. Vervolgens verwijder de lelijke berichten uit de app zodat je ze niet steeds weer terugziet, en blokkeer de afzender.’ En haar laatste tip is: ‘Knowyourenemy of te wel verdiep je in de gevaren en misleidingen van het www en de praktijken van pestkoppen en oplichters.’

Wat kun je als ouders preventief doen? Yolanda adviseert ouders om de dagelijkse belevenissen van en met alle gezinsleden bij een gezamenlijke maaltijd te delen. Zorg dat dan iedereen offline is, d.w.z. zonder gsm, tablet of laptop. Belangrijk is het om “offline-tijden” af te spreken, bijv. ’s nachts worden gsm’s, tablets en laptops in een krat opgeborgen tot de volgende ochtend. Laat je (en je gezin) niet door de nieuwe media beheersen. Ook  geeft Yolanda ouders het advies om interesse te tonen in waar je kinderen/pubers in het worldwide web onderweg zijn, en met wie ze communiceren. ‘Wees niet naïef, luister goed naar je kinderen en blijf alert!’zegt  Yolanda tot slot.

In de week van 17 september 2018 was de landelijke ‘week tegen pesten’. Binnen het Sophianum gaven alle mentoren aandacht aan dit thema, d.m.v. het tonen van een filmpje, afgestemd op de leeftijd (onderbouw/bovenbouw) met een aansluitende bespreking. Cyberpesten was die week ook onderwerp van berichtgeving op tv en in de kranten.

Ga terug