SchuldHulpMaatje biedt een uitkomst

Interview met Margot Hofman - Ruijters “Landelijk gezien heeft 10 % van de Nederlandse huishoudens ernstige betalingsproblemen en ruim een half miljoen heeft risicoschulden d.w.z. staan in het rood, hebben creditcard schulden of kunnen rekeningen niet betalen. SchuldHulpMaatje kan hierin uitkomst bieden. Zij maken het verschil in iemands leven die het niet meer ziet zitten vanwege zijn/haar financiële situatie”.

Aan het woord is Margot Hofman. Zij is een maatschappelijk betrokken vrouw en waarnemend burgemeester geweest in Maasbree en Heel. Zij is voorzitter van het bestuur Stichting Schuldhulp Maasgouw. “De reden om me hiervoor in te zetten is dat we daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor mensen. Wij willen ze graag opnieuw houvast geven, want mensen met schulden voelen zich onvrij! Ze trekken zich vaak terug uit het sociale leven omdat ze géén geld hebben om ‘mee te doen’. Ze slapen slecht, zijn gespannen en schamen zich voor hun situatie. Vaak voelen zij zich machteloos en wanhopig”.

In 2017 werd in de Gemeente Maasgouw het initiatief genomen om te komen tot oprichting van het landelijk project SchuldHulpMaatje. Met startkapitaal van de Gemeente en het Kansfonds is de stichting nu actief. Drie kerkgemeenschappen zijn vertegenwoordigd in het bestuur: De Katholieke parochiefederatie, PKN Maasgouw (Protestantse Kerkgemeenschap) en de City Life Church. Er worden contacten onderhouden met sociale netwerken zoals: Centrum Jeugd en Gezin, Sociale wijkteams, Voedselbank, Humanitas e.a.

Margot vertelt: “De hulpvraag komt binnen bij de coördinator van de stichting en die brengt hem/haar in contact met de vrijwilliger. Deze personen hebben een driedaagse opleiding gevolgd en zijn gecertificeerd. Deze SchuldHulpMaatjes voldoen aan de voorwaarden dat ze eerlijk  en oprecht zijn, betrokken, zorgvuldig en vasthoudend.  Naast praktische hulp richten zij zich op advies op zelfredzaamheid. Samen met de hulpvrager wordt een plan van aanpak gemaakt zodat er overzicht komt in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen.  Door de contacten met het SchuldHulpMaatje (drie jaar of indien nodig langer) krijgt iemand weer hoop dat het goed kan komen. Dat lucht op en maakt dat hij/zij weer beter kan nadenken. Persoonlijke aandacht en luisteren, dat alleen al betekent vaak heel veel”.

Tot slot doet Margot een dringend beroep op iedereen om oog te blijven houden voor de kwetsbare medemens, contacten te zoeken, signalen op te pikken en  de mogelijkheid van een SchuldHulpMaatje onder de aandacht te brengen.
  “ONZE VRIJWILLIGERS HELPEN GRAAG en SAMEN LUKT HET. Zo kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor een ander”.

Website: www.uitdeschulden.nu   E-mail: coördinator@schulhulpmaasgouw.nl   Tel: 0651119356

Projecten van SchuldHulpMaatje in Limburg zijn: Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Maasgouw, Venlo, Weert en Westelijke Mijnstreek (Sittard- Geleen).

Ga terug