Moderne kwetsbaarheid: Alzheimer

Ik heb een ziekte, zoals je weet, Alzheimer schijnt het te heten Nu weet ik dat nog, Morgen ben ik het alweer vergeten. “M.C. Eberhart”

‘Zelf beslissingen nemen, in het leven blijven staan zoals je dat gewend bent. Voor mensen met dementie (Alzheimer is de meest voorkomende vorm) wordt dat steeds moeilijker,’ vertelt Marja Deckers.

Zij is sinds de start, 6 jaar geleden, betrokken bij het Alzheimercafé Leudal: een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft.  Bezoekers voelen zich welkom; bewust wordt de drempel zo laag mogelijk gehouden.

Het feit dat Marja’s -inmiddels overleden- moeder jaren geleden de diagnose ‘dementie’, kreeg, was voor haar aanleiding om zich aan te melden als vrijwilliger voor het destijds op te richten Alzheimercafé Leudal. M.b.v. een 12-tal vrijwilligers wordt maandelijks deze informatie-/ontmoetingsavond georganiseerd.  Tijdens zo’n avond is er een gastspreker die een half uur informatie geeft over een bepaald aspect van dementie; na een pauze kunnen er vragen gesteld worden. Naast gastsprekers die in de zorg werken (bijv. huisarts, psycholoog, fysiotherapeut), is er ook aandacht voor andere thema’s (denk aan een notaris, politie of de mantelzorger zelf).
‘Een belangrijk aspect van het Alzheimercafé zijn de lange pauzes. Zo hebben mensen ruim de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan; het ontmoeten van lotgenoten is nl. erg belangrijk.’
De avond wordt afgesloten met het samen zingen van een lied. Een van de vrijwilligers speelt goed gitaar en begeleidt het lied. “Samen zingen werkt verbindend en is een vrolijke afsluiting van de avond,” aldus Marja.

Het programma van Alzheimercafé Leudal ligt in de wachtkamer van o.a. de huisarts, bij zorginstellingen,etc. Ook worden de ontmoetingsavonden aangekondigd in het lokale weekblad, kabel-tv en via FaceBook.
Het Alzheimercafé wil het taboe dat hangt rond dementie doorbreken.
Als voorbeeld geeft Marja ook het initiatief ‘dementievriendelijk Leudal’, een initiatief van Gemeente Leudal en Alzheimer Nederland.
Dit project richt zich op het herkennen van dementie-signalen. Doel is om bij bijvoorbeeld winkelpersoneel meer begrip kweken voor deze kwetsbare groep mensen. Stel je voor dat een klant in de winkel niet meer weet wat zij/hij moet doen aan de kassa of 3x per dag dezelfde spullen koopt. Dan is het fijn als je weet hoe je die mevrouw/ meneer kunt benaderen en helpen.
Een ander voorbeeld zijn de keukentafelgesprekken die vanuit de gemeente gevoerd worden. Iemand die net lijdt aan dementie kan de indruk wekken dat zij/hij nog goed haar/zijn situatie overziet en kan aangeven welke hulp er nodig is. Dat is echter vaak niet het geval. Daardoor kan iemand hulp mislopen.

Enthousiast wordt Marja van alle positieve reacties van bezoekers en ook van de sponsoring  die ze krijgen; zo kunnen ze elke maand tijdens het Alzheimercafé aan 2 gasten een boeketje bloemen uitreiken en de gastspreker een attentie aanbieden.
Als advies geeft Marja ons mee: mocht jij (of je partner) de diagnose dementie krijgen, praat er dan over met familieleden, buren, vrienden. Je zult je dan minder onbegrepen voelen en wellicht makkelijker hulp krijgen.

Bent u geïnteresseerd: bezoek ons Alzheimercafé

Voor meer info kunt u mailen: alzheimercafeleudal@gmail.com

Ga terug