Mentoren zijn de verbindende schakel

Mentor zijn van iemand is een verantwoordelijke taak vertelt coördinator Rekha Ramsaran van de Stichting Mentorschap Limburg. Ze legt kort en helder uit wat mentoren doen en benadrukt zij dat mentoren een belangrijke schakel zijn tussen cliënt en zijn/haar familie, zorginstelling en gemeente. Maar ook nemen ze af en toe gewoon tijd om samen iets leuks te ondernemen.

Als mentor help je iemand die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen en geen familie of naaste heeft om op terug te vallen. De cliënten zijn mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar, dementerenden, psychiatrische patiënten of mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Een mentor wordt benoemd door de rechtbank en verplicht zich ertoe de belangen van zijn of haar cliënt goed te behartigen legt Rekha Ramsaran uit. Daarvoor word je in 6 bijeenkomsten getraind. Als mentor kun je met vragen over je cliënt terecht bij het bureau mentorschap of bespreken tijdens de bijeenkomsten in de regio met andere mentoren. Vier keer per jaar zijn er thema bijeenkomsten waarin o.a. ontwikkelingen in de zorgwereld besproken worden.

Als mentor ben je dus de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van je cliënt en op het gebied van de zorg en staat hem/haar terzijde met raad en daad. Je bent adviseur en vertrouwenspersoon en betrekt je cliënt zo goed mogelijk bij te nemen beslissingen. Je voert samen met of namens de cliënt gesprekken met artsen, therapeuten of andere zorgverleners. Leidraad bij alles wat je doet of regelt zijn zijn/haar behoeften en wensen. Op deze manier help je iemand regie over zijn/haar leven te houden en bewaak je de zorg voor deze kwetsbare mens.

Het invullen van het mentorschap kent grote verschillen. Het is allereerst belangrijk om een goede vertrouwensband op te bouwen. Als mentor bezoek je daarom je cliënt een keer in de 2 of 3 weken. Naast de vrijwillige /professionele taken kun je er ook voor kiezen om een stapje verder te gaan en iets leuks samen te ondernemen. Denk aan helpen bij het kopen van kleren, samen een bezoekje brengen aan familie of een leuk dagje uit. Het is wel belangrijk om als mentor je eigen grenzen daarin aan te geven. Rekha Ramsaran legt uit dat door de bezuinigingen er meer gevraagd wordt van de mentoren. Voor taken die eigenlijk niet door een mentor gedaan hoeven te worden kan ook een ‘maatje’ gezocht worden.

Vooruitkijkend naar de toekomst geeft Rekha Ramsaran aan dat ze er aan wil werken om het belangrijke werk van de stichting mentorschap meer onder de aandacht te brengen bijvoorbeeld bij leden van ZijActief. Misschien heeft er iemand tijd en zin om mentor te worden en zo een steun en toeverlaat te zijn voor een kwetsbare medemens?

Ga terug