Maximina, een plek voor Vrouwen met Power

Bij Maximina, een centrum in de Roermondse wijk de Donderberg, komen veel vrouwen die nog niet volledig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Tania Heilkens is al een paar jaar vrijwilliger bij Maximina. Zij is geboren in Oekraïne waar ze Engels en Franse taal aan de universiteit studeerde. Vervolgens werd ze docente. Tania is een echte Vrouwen met Power.

Tania vertelt hoe ze in 2009 heel toevallig in contact kwam met een Nederlandse toerist die samen met een vriend een fietstocht maakte door de Oekraïne.‘Ik werd verliefd op deze man en enkele jaren later ben ik met hem getrouwd. Door mijn talenknobbel leerde ik snel Nederlands. In 2012 kreeg ik toestemming van de IND om definitief naar Limburg te komen.’

Inmiddels woont Tania alweer 7 jaar in Roermond en is ze goed geïntegreerd. Daar heeft ze zelf –en met hulp van haar man- hard aan gewerkt. Ze hoopt ook hier een baan als docente Engels of Frans te krijgen. Om ervaring op te doen loopt ze stage op een middelbare school en is ze vrijwilliger bij o.a. Maximina. Maximina richt zich op de ontwikkeling van o.a. buitenlandse vrouwen. Tania coördineert de taalcursussen voor buitenlandse vrouwen. Als clusterleider educatie geeft zij leiding aan ongeveer 15 vrijwilligers wekelijks bij Maximina de taallessen verzorgen.

‘Maximina is een plek  waar vrouwen op een laagdrempelige manier zich kunnen ontwikkelen door nieuwe vaardigheden te leren,’ legt Tania uit. ‘Ik ontmoet daar vrouwen met verschillende achtergronden.  maar we hebben allemaal dezelfde ambitie. We willen vooruit in ons leven. Want of je nu uit Syrië, Eritrea, Turkije, Polen  of Thailand komt, allemaal wil je de Nederlandse taal leren en zo een baan vinden.  Daarnaast is het belangrijk dat vrouwen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen. Immers zo leer je elkaar én elkaars leefwereld kennen en ontstaat er meer begrip voor elkaar.’

Maximina biedt trainingen en begeleiding om de kansen van deze vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. ‘Als vrouwen meer zelfvertrouwen hebben en hun eigen keuzes durven te maken heeft dat een positief effect op de kwaliteit van hun leven. Met meer zelfvertrouwen durf je ook je sociale netwerk verder uit te breiden en voel je je niet meer zo eenzaam’, aldus Tania.

Velen noemen Tania een rolmodel. En die erkenning heeft ze officieel gekregen toen op 8 maart ze de Mathilde Haan speld kreeg toegekend. De speld staat symbool voor vrouwen die een stuwende kracht zijn.  Tania vindt dat je nooit op moet houden met leren. ‘Blijf jezelf ontplooien. Begin gewoon en geef niet op. Maak je eigen dromen waar!’

Marielle Beusmans
Projectgroep ZIN

Ga terug