Creatief en Content

“Creatieve mensen hebben geen rommel, maar hebben overal ideeën liggen”. Dit typeert de persoonlijkheid en het dagelijks leven van Annie van Roij (1953) uit Leveroy. Veel ideeën krijgen vorm via het vele vrijwilligerswerk dat zij doet.

Op velerlei terreinen is zij actief en heeft daarvoor in 2008 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Enkele initiatieven die door haar vorm hebben gekregen zijn: ‘Jong ontmoet oud ’ waarbij beide leeftijdsgroepen van elkaar leren, elkaar versterken en waarderen. Het inloopcafé in het dorp en verschillende handwerkgroepjes.

Als jongste uit een gezin van acht kinderen leert zij al vroeg aanpakken. Op twaalfjarige leeftijd krijgt ze van moeder de opdracht om voor het middageten te zorgen. Er wordt van haar verwacht dat voor het hele gezin een volwaardige maaltijd op tafel komt. Het lukte ook nog. Voor haar huwelijk werkt Annie o.a. een periode op een naaiatelier. Hier ontdekt ze dat productie draaien en een hoge werkdruk niet bij haar past. Ze stopt toen ze in 1975 trouwt met Har. In die tijd komt ook de pastoor naar haar toe en zegt: “We zoeken iemand voor de school netjes bij te houden. Hij zei letterlijk: “Jij kunt dat wel doen” en Annie heeft vierenveertig jaar met overgaven de Basisschool gepoetst.  Annie en Har krijgen vijf kinderen. Ze wordt ook gevraagd of ze oppasmoeder wil zijn. Met veel liefde en zorg heeft Annie kinderen opgevangen. Ze vertelt: “Vaak zaten we met acht personen aan tafel. Door consequent te zijn en ze aandacht te geven heb ik een steentje bijgedragen in de opvoeding”.

Ook Annie wordt op de proef gesteld. In 1988 na een periode van oververmoeidheid wordt ontdekt dat haar schildklier niet werkt. Door rust in te bouwen en met medicatie wordt het lichaam onder controle gehouden. Ze vertelt: “Hiervan heb ik geleerd dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Dit doe ik door iedere dag te handwerken. Al is het maar één draadje”.

“Tot voor de coronatijd was het vanzelfsprekend dat ik vier of vijf dagdelen in de week of méér, vulde met vrijwilligerswerk. Half maart kreeg ik een ‘zee van tijd’ en moest in het begin even tot rust komen. Hierdoor heb ik me afgevraagd: waarvan krijg ik energie? En wat kost energie? Door dit hele gebeuren ga ik wel de balans opmaken”. Ondanks alles is Annie zeer content en wil andere vrouwen meegeven dat ze zichzelf niet moeten onderschatten en geloof blijven houden in eigen kracht.


Jeanne van Roij, lid projectgroep ZIN

Ga terug