Beeld van leven

Kerstmis is voor velen een familiefeest. Iedereen probeert een sfeer van warmte en geborgenheid te creëren. Kaarsjes verlichten onze huiskamer in de donkerste dagen van het jaar. De kou is zoveel mogelijk buitengesloten. Velen van ons herinneren zich nog het kerstverhaal.

Centrale figuren in het kerstverhaal zijn dat kleine pasgeboren mensenkind met naast hem Maria, een bescheiden jonge vrouw. Maria is voor velen een powervrouw. Zij zien haar als een powervrouw met verbindende kracht. Waarom kunnen zo veel vrouwen wereldwijd en al duizenden jaren zich zo met haar identificeren?

Het leven van Maria omvat alles wat een mens kan meemaken. Van de vreugde om het krijgen van een kindje tot moeten toezien hoe je zoon sterft. Welke weg haar zoon ook ging, Maria bleef betrokken op haar kind. Zo zijn er vele moeders, die ondanks alles trouw blijven aan hun kinderen, die liefde niet laten verduisteren door teleurstelling of door eigen verwachtingen.

Maar niet alleen voor moeders is Maria herkenbaar, ook voor die vrouwen wier leven anders verloopt als zij eigenlijk hadden gedacht. Vrouwen die naar een kind verlangen, maar niet zwanger kunnen worden, vrouwen wier liefde en verlangen onbeantwoord bleven, of zij die te maken kregen met teleurstellingen en afscheid, bij wie rouw en verdriet diepe sporen in het leven trokken. Hoe moeilijk is het niet om daarmee rond te komen, om te aanvaarden dat je leven toch anders gaat als je zelf hoopte en verwachtte.

Wie was nou die Maria in haar tijd? Ze moeten haar gezien hebben als een ongewone vrouw. Immers, ongehuwd zwanger! Een zwangerschap die bovendien was  gehuld in een mysterie. Ze krijgt een zoon die zoon van God is. Als rationeel iemand kun je daar geen touw aan vast knopen en toch is ze voor veel vrouwen actueel.

Eeuwenlang brengt die kleine ongewone vrouw veel te weeg in onze wereld. Wereldwijd kennen mensen Maria liederen en het meest beroemde is wel het Ave Maria. Wereldwijd zie je sculpturen of afbeeldingen van een moeder met een kind. Ja, die kleine bescheiden vrouw was een grote inspiratiebron voor veel beeldende kunstenaars, schilders en componisten.

Vier en gedenk met kerstmis het leven Maria. Die vrouw met een ongekende power.
Zalig kerstmis!

Marielle Beusmans

Ga terug