Zeer succesvol Samen op Stap op Zondag, 26 mei 2019

In samenwerking met KVG-Limburg en ZijActief-Limburg is op zondag 26 mei 2019 een zeer succesvolle en leuke dag georganiseerd voor alle dames van ZijActief en KVG.

Deze keer is de keuze gevallen op de prachtige groene omgeving van Nationaal Park de Meinweg, dat ten oosten ligt van Roermond. De Meinweg heeft een oppervlakte van circa 1.800 ha. In het Meinweggebied zorgen bossen, heide, vennen en beekdalen voor een gevarieerd landschap dat aan drie kanten wordt omsloten door Duitsland en onderdeel is van het Duits-Nederlands grenspark Maas-Schwalm-Nette, met een oppervlakte van circa 10.000 hectare groot.
Een hartelijk welkom aan de grote opkomst van de gasten. Bij restaurant aan de Hoeve in Vlodrop (bij de Gitstappermolen) worden de gasten getrakteerd op koffie/thee en een stuk vlaai.
José Brouns en Thea van Beurden, beiden lid van KVG Limburg en lid van de projectgroep Samen Op Stap zijn de organisatoren van deze dag. Zij geven nadere toelichting op het actieve programma. Er wordt een splitsing gemaakt in twee groepen met de geplande activiteiten “wandelen” en “huifkartocht”.                                                                                                                                       

Vanaf het startpunt Gitstappermolen wordt onder leiding van een gids een wandeling uitgezet van 5 kwartier. Tevens worden onder leiding van een gids 2 huifkartochten georganiseerd van ongeveer 1 uur. De 2 prachtige, stevige “paardenknollen” hebben de gasten door het prachtige natuurgebied op smalle, zanderige en hobbelige bospaden doen genieten, gepaard met geweldige en soms hilarische taferelen.

De weergoden zijn ons goed gezind geweest en op voortreffelijke wijze heeft de Limburgse koffietafel in de buitenlucht op het terras kunnen plaatsvinden.

Onder genot van een drankje wordt nog volop “nagepraat” over wederom een succesvolle, gezellige en fijne dag.

Marja Valckx, voorzitter van de projectgroep Samen Op Stap, sluit de dag af met een dankjewel met de mededeling dat het voor José en Thea de laatste keer is, omdat zij afscheid nemen als projectgroeplid.

Graag tot ziens op Samen op Stap op Zondag (SOSZ) op zondag, 29 september 2019!                                                                                Voor meer informatie hierover kijk je op de website van KVG- of ZijActief-Limburg of bij je eigen afdeling.

Nicole Buydy, projectgroeplid Samen Op Stap

Ga terug