Vrouwen voor vrouwen wereldwijd

In Ospel en omgeving kennen veel mensen ZijActieflid Toos Verkooijen. Een echte Vrouw met Power. Ze heeft zich altijd volop ingezet voor de afdeling ZijActief. Zo was ze al op jonge leeftijd voorzitter van de afdeling Ospel, zat vele jaren in het kringbestuur en was enkele jaren provinciaal bestuurslid. Vervolgens werd ze voorzitter van de projectgroep Dagen voor Alleengaanden. En nu is ze weer actief als notulist in de afdeling. En naast al deze bestuurstaken is ze ook bestuurslid van de Venezuela werkgroep. Die werkgroep bestaat uit 18 leden. Alle vrouwen zijn van ZijActief of LKV. Hun motto is: Vrouwen van Nederweert voor Vrouwen Wereldwijd.

Lees hier verder

Ga terug