VROUWEN STEKEN DE VLAG UIT VOOR EUROPA!

Vrouwen hebben lang moeten vechten om te mogen stemmen en om gekozen te worden. Emancipatie en democratie horen bij elkaar. Daarom roepen wij vandaag – bijna 100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht – alle vrouwen op om van dit recht gebruik te maken: GA STEMMEN!

Stem op de partijen die zich sterk maken voor een gelijkgerechtigd en saamhorig Europa!

Waar bekrompenheid, onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat, racism en rechtspopulisme opgang maken, staan ook altijd de rechten van vrouwen op het spel. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Laten we ervoor zorgen dat dat zo blijft!

Maak je sterk voor een EU, …..

  • waarin een zelfbepaald en niet-discriminerend leven in economische onafhankelijkheid voor alle geslachten mogelijk is.
  • met een familie-overeenkomst waardoor het mogelijk is dat ook mannen aan de opvoeding van kinderen en de zorg voor familieleden kunnen deelnemen.
  • met een rechtsstaat die vrouwen en kinderen bescherming biedt tegen fysiek en psychologisch geweld.
  • waar het beginsel: Gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk geldt en een opwaardering is van door vrouwen gedomineerde beroepen.
  • dat zegt een democratisch, divers en solidair Europa met een gemeenschappelijke Europese identiteit te zijn.

Een initiatief van:

Ga terug