Samenwerking ZijActief - en KVG Limburg in uitvoering

ZijActief- en KVG-Limburg werken al verschillende jaren samen, o.a. bij de organisatie van verschillende activiteiten. Samen werken zij aan mooie, goede en interessante activiteiten voor alle vrouwen in Limburg.€

Een wel heel duidelijk in het oog springend voorbeeld hiervan is de projectgroep Samen op Stap. Hierin zitten vrouwen van beide organisaties en die organiseert elk jaar in het voorjaar de alom bekende dagen voor alleengaanden, op drie plekken in de provincie. Daarnaast organiseert zij twee maal per jaar een activiteit op zondag, de Samen op Stap op Zondag (SOSOZ). De afgelopen vier jaar heeft José Brouns, bestuurslid van KVG Limburg, zich hiervoor met veel passie ingezet. Een jaar later werd zij daarin enthousiast bijgestaan door Thea van Beurden, lid van KVG Roermond. Samen hebben zij er aan bijgedragen dat vrouwen van allebei de verenigingen en uit heel Limburg een gezellige en mooie activiteit konden beleven met elkaar.

Zondag 26 mei was de succesvolle laatste SOSOZ-activiteit bij de Gitstappermolen die door hen georganiseerd werd. Op de vergadering van de projectgroep afgelopen week hebben zij afscheid genomen van de groep en het stokje overgedragen aan Marjo Waltmans, bestuurslid van KVG Limburg. Daardoor blijft dit deel van de samenwerking een feit. 

José en Thea, nogmaals bedankt.

Ga terug