Projectgroep leden gezocht!

Wij zoeken enthousiaste vrouwen die graag iets als vrijwilliger willen betekenen voor een ander. Voel je je maatschappelijk betrokken bij de vraagstukken die in onze samenleving leven? Heb je interesse? Lees dan snel verder!

Met de ingang van het nieuwe beleidsplan 2021 -2024 starten we met nieuwe projectgroepen. Ons beleid vertalen we in een werkplan. Daardoor worden onze speerpunten uit het beleidsplan vertaald naar verschillende projectgroepen. Zo werken we aan de opdrachten die we onszelf gegeven hebben in het beleidsplan: ZijActief Limburg is en blijft van meerwaarde voor vrouwen in Limburg! 

Onderstaande projectgroepen stellen we samen voor de komende vier jaar. We zoeken vrijwilligers om mee te doen in deze projectgroepen. Interesse? Meld je aan bij het servicebureau: zijactief@zijactieflimburg.nl

 

Projectgroep activiteiten en bewustwording

Opdracht: ondersteuning bieden aan (kwetsbare) vrouwen om en volledig mee te laten doen  in de samenleving.

Hoe doen we dat? Door in de projectgroepen van dit speerpunt activiteiten te organiseren zoals:

 1. Thema en bezinningsbijeenkomsten
 2. Organiseren van de Dagen voor Alleengaanden (DvA)
 3. Organiseren van Samen op Stap op Zondag (SOSOZ)
 4. Organiseren van een ledendag
 5. Organiseren van een filmavond voor alle vrouwen

Deze projectgroep wordt opgedeeld in meerdere groepen. Punt 1 is een aparte groep. Punt 2 en 3 vallen onder de subgroep Samen Op Stap. De punten 4 en 5 vallen onder de subgroep Activiteiten.

Voel je je aangetrokken tot deze onderwerpen, wil je graag meedenken, meewerken en meedoen? Meld je aan bij het servicebureau en geef daarbij door naar welk onderdeel je voorkeur uitgaat.

 

Projectgroep Service en toerusting

Opdracht: ondersteunen en versterken van alle lagen van de organisatie.

Hoe doen we dat? De projectgroep Service en Toerusting is bij uitstek de verbinder tussen afdelingen, kringen en het PB. De groep werkt nauw samen met het servicebureau en houdt zich bezig met onderwerpen zoals:

 • Up to date houden van trainingen en cursussen
 • Meewerken aan hulp op maat, tijdelijke ondersteuning bieden aan afdelingen die het even moeilijk hebben met b.v. bestuurskracht.
 • Maatje voor nieuwe bestuursleden
 • Meedenken in actuele onderwerpen voor masterclasses / maand van de actieve vrouw
 • Meedenken in hoe nu verder na Covid-19?

 

Projectgroep Communicatie en PR

Een projectgroep met een brede opdracht: de zorg voor zowel de interne als de externe communicatie. Deze werk- /projectgroep heeft ondersteuning van een externe medewerker. Zaken die in deze projectgroep voorbij komen zijn:

 • Het ledenblad Zij&Zo
 • Website  voor afdelingen/ training webmasters
 • Inzetten van communicatie en pr
 • ZijActief zichtbaar op de sociale media zoals Facebook, Instagram

Ben je zelf een enthousiast gebruiker van sociale media? Vind je het leuk om een stukje of een column te schrijven? Houd je van fotografie? Dan is dit je kans om mee te denken, werken en doen. Meld je aan!

 

Projectgroep Samenwerking

Samenwerking  is de rode draad door alle projecten en  activiteiten heen. Een aantal onderwerpen:

 • Samenwerken in het project ‘vrouwenzorg op maat’. Hierbij gaat het over vrouwen als aanbieders van zorg (mantelzorg, (klein)kinderopvang), vrijwilligerswerk en vrouwen als afnemers van zorg. Denk hierbij aan verschillen in gezondheidszorg vrouwen en mannen.
 • Het (mee) organiseren van de Limburgse vrouwendag samen met de vier vrouwenorganisaties in Limburg (4VO) in een jaarlijks thema. 2021 staat in het teken van  gezondheidszorg. De verschillen in behandeling van bepaalde ziektebeelden voor vrouwen en mannen, zoals hart- en vaatziektes.
 • Samenwerking met regionale, provinciale, landelijke en euregionale partners.
   

Projectgroep continuïteit

Deze projectgroep staat voor een grote uitdaging: ZijActief Limburg is én blijft in de toekomst van unieke meerwaarde voor vrouwen uit Limburg. Samen werken we aan de toekomst van ZijActief.

Hoe gaan we dat doen?

 • We werken in dit nieuwe werkplan ook weer met de Ledenwijzer. Het is een uitstekend middel om de verbinding te maken tussen de provinciaal bestuursleden en onze achterban.
 • We gaan leden, niet-leden, oud-leden bevragen over de huidige positie van vrouwen in de samenleving.
 • Deze projectgroep gaat de meerwaarde van een vrouwennetwerk  inzichtelijk maken voor onze vrouwen, voor de samenleving. De projectgroep breng in kaart wat onze vrouwen zoal doen. 

 

Enthousiast geworden van een of meerdere projectgroepen? Meer informatie kun je contact opnemen met het servicebureau. Direct aanmelden? Hartstikke leuk! Meld je bij het servicebureau: zijactief@zijactieflimburg.nl

Ga terug